Skip to main content
Bài phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án năm 2008

Bài phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án năm 2008

img

Bài phát biểu của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Toà án năm 2008

image

(Trích)

Thưa các đồng chí!

Qua theo dõi hoạt động của Ngành Toà án nhân dân và hôm nay được nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2008 của Ngành Toà án, tôi nhận thấy, ngành Toà án nhân dân đã chủ động và tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Năm 2008, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án về cơ bản kịp thời, bảo đảm thời hạn xét xử theo quy định của pháp luật; các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toà và trên cơ sở xem xét toàn diện, khách quan các chứng cứ của vụ án; chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm, không có trường hợp nào kết án oan người vô tội, do đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước. Công tác xây dựng ngành có tiến bộ, đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất của Toà án các cấp tiếp tục được kiện toàn, bổ sung. Công tác tổng kết kinh nghiệm xét xử, xây dựng và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật đạt hiệu quả, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Những nhiệm vụ của ngành Toà án liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã được Toà án nhân dân tối cao quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhất là trong việc xây dựng Đề án thành lập Toà án sơ thẩm khu vực, Toà án phúc thẩm, Toà án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân tối cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và thành tích của ngành Toà án nhân dân trong năm 2008

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu nổi bật kể trên, trong năm 2008 hoạt động của ngành Toà án vẫn còn những vấn đề nổi cộm, đó là tình trạng tiến độ và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án của ngành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu trong tình hình hiện nay, nhiều vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nhưng việc xét xử chưa đúng đã dẫn đến phản ứng trong dư luận nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến niềm tin của nhân dân vào cơ quan thực thi pháp luật. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn thấp, có những trường hợp việc giải quyết còn thiếu chính xác. Điều cần nhấn mạnh là đội ngũ cán bộ Toà án nói chung không những còn thiếu về số lượng, yếu về trình độ, năng lực nghiệp vụ mà trong thời gian gần đây có hiện tượng cán bộ ngành Toà án vi phạm kỷ luật công vụ, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Toà án, cá biệt có những trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý trách nhiệm hình sự, những trường hợp cán bộ lãnh đạo ngành có hành vi ứng xử chưa phù hợp dẫn đến giảm sút uy tín và hình tượng người thực thi công lý trong nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước chưa được đẩy mạnh nên chất lượng tư pháp quốc tế của chúng ta còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Năm 2009 là năm có vai trò quyết định trong việc hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 05 năm lần thứ nhất thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Để khắc phục các thiếu sót cơ bản nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2009 vừa được Quốc hội khoá XII thông qua tại kỳ họp thứ 4, theo tôi, ngành Toà án nhân dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng và của Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, không để quá hạn luật định; phấn đấu không để xảy ra việc kết án oan người không có tội và bỏ lọt tội phạm; hạn chế tới mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; bảo đảm các quyết định của Toà án phải đúng pháp luật, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu có sức thuyết phục cao và có tính khả thi; tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc trong giai đoạn hiện nay… Đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành và thủ tục hành chính tư pháp trong hoạt động Toà án theo hướng nhanh, gọn, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành ở Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác của Toà án, đặc biệt chú trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh và đủ về số lượng.

Đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, trên cơ sở kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung xây dựng Đề án về thành lập Toà án sơ thẩm khu vực, Toà án phúc thẩm, Toà án thượng thẩm, đổi mới tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân tối cao thật tốt sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị, làm cơ sở để các ngành tư pháp như Công an, Viện kiểm sát xây dựng hệ thống tổ chức và hoạt động phù hợp. Đồng thời tiếp tục thực hiện các đề án khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương. Đây là tiền đề quan trọng mà nếu được thực hiện có hiệu quả thì sẽ là điều kiện thuận lợi để tiến hành nâng cao chất lượng công tác của ngành trong tình hình mới.

Thưa các đồng chí!

Trong hoàn cảnh còn có những bất cập về đội ngũ cán bộ, công chức, thiếu thốn về cơ sở vật chất và khó khăn của đời sống cán bộ, việc thực hiện các yêu cầu nêu trên của ngành Toà án nhân dân là rất khó khăn, tuy nhiên, cùng với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân, tôi tin rằng trong năm công tác mới, nhất định ngành Toà án nhân dân sẽ có những chuyển biến sâu sắc hơn, tiến bộ hơn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mới, thực sự trở thành một mũi nhọn trong công cuộc hội nhập hiện nay của đất nước. Mong các đồng chí cố gắng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 63 năm của ngành, xứng đáng với Huân chương sao vàng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng. Nhân dịp này, tôi xin chúc các đồng chí và toàn thể cán bộ công chức đã và đang công tác trong ngành Toà án sức khoẻ và hạnh phúc. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

img

ácdscv