Skip to main content
Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển đổi, chuyển nh­ượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất – Những vướng mắc và kiến nghị
Tên đề tài Thực tiễn giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển đổi, chuyển nh­ượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất – Những vướng mắc và kiến nghị
Cấp đề tài Đề tài cấp Bộ
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Cường, Phó Viện tr­ưởng Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 150 (Năm 2011: 75 Năm 2012: 75)
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 1452
ácdscv