Skip to main content
Thực trạng giải quyết đơn kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ở Toà án nhân dân tối cao – Những vướng mắc và kiến nghị
Tên đề tài Thực trạng giải quyết đơn kiến nghị giám đốc thẩm, tái thẩm ở Toà án nhân dân tối cao – Những vướng mắc và kiến nghị
Cấp đề tài Đề tài cấp Bộ
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Du, Trưởng ban Ban Th­ư ký Toà án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 150 (Năm 2011: 75 Năm 2012: 75)
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 1118
ácdscv