Skip to main content
Thực tiễn giải quyết quan hệ dân sự trong vụ án hình sự. Những v­ướng mắc và kiến nghị
Tên đề tài Thực tiễn giải quyết quan hệ dân sự trong vụ án hình sự. Những v­ướng mắc và kiến nghị
Cấp đề tài Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Chí Công, Thẩm tra viên Tòa Hình sự Tòa án nhân dân tối cao
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 50
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 1838
ácdscv