Loading...
Skip to main content
Kỹ năng hỏi tại phiên tòa hành chính để làm rõ tính hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khởi kiện
Tên đề tài Kỹ năng hỏi tại phiên tòa hành chính để làm rõ tính hợp pháp của quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khởi kiện
Cấp đề tài Đề tài cấp cơ sở
Đơn vị, cá nhân đăng ký nghiên cứu (Ban chủ nhiệm) Chủ nhiệm: Cn. Phạm Công Hùng, Thẩm phán Toà Phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Kinh phí phân bổ (Triệu đồng) 50
Thời gian nghiên cứu

Lượt xem: 2064
ácdscv