Skip to main content

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(30/11/2018 09:57)

Chiều ngày 29/11/2018, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra.

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Kế hoạch kiểm tra và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng thời, nghe báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra về công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Cũng tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra cùng đã cùng lãnh đạo, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao thảo luận, trao đổi về thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Tòa án nhân dân các cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 đánh giá cao công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế qua hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân.

image

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình,
Trưởng đoàn kiểm tra số 1 kết luận tại Hội nghị

Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Báo cáo tự kiểm tra được gửi đúng thời hạn yêu cầu, nội dung báo cáo bám sát đề cương, có đầy đủ các phụ lục kèm theo.

Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đã chỉ đạo quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác thu hồi tài sản, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi tài sản trong toàn hệ thống, bảo đảm cho việc thu hồi tài sản đạt hiệu quả cao, đúng quy định.

Ghi nhận những kết quả tích cực trong kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế của Tòa án nhân dân các cấp; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng lưu ý với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về một số tồn tại, khó khăn cần được thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian, Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình đề nghị Lãnh đạo, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu Đoàn để phục vụ cho công tác kiểm tra đạt hiệu quả cao nhất.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 481
ácdscv