Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Cụm thi đua số VI TAND

(15/12/2018 18:08)

Sáng ngày 15/12/2018, tại trụ sở TAND tối cao, Cụm thi đua số VI TAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TAND dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí thủ trưởng và các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI.

Tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019 của Cụm thi đua số VI.

Theo Báo cáo, trong năm qua, hầu hết các đơn vị trong Cụm thi đua số VI đã chú trọng phát động các phong trào thi đua, tạo động lực phấn đấu thi đua sôi nổi trong các đơn vị. Các phong trào thi đua của từng đơn vị có nội dung mang tính chuyên sâu, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình công tác của cán bộ, công chức, tạo động lực cho việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giao. Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và với các phong trào thi đua chung của Cụm.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác khen thưởng thường xuyên, khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức, kịp thời hơn; gắn việc khen thưởng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, của Tòa án nhân dân về thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức như chế độ nâng lương trước thời hạn có tác dụng to lớn trong việc khuyến khích, động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, lãnh đạo 12 đơn vị trong Cụm cũng thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của TAND tối cao về công tác thi đua khen thưởng đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, nhằm bám sát chủ đề của phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng như Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND phát động

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Báo cáo cũng nêu rõ: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm thi đua số VI tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch của Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

image

Đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

Cụm trưởng Cụm thi đua số VI trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và nhất trí cao với Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng Báo cáo cần bổ sung cụ thể, đầy đủ hơn về các phong trào và thành tích điển hình, cũng như cách làm hay của một số đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả đạt được của Cụm thi đua số VI. Năm 2018, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp còn thấp trong khi khối lượng công việc rất lớn, song cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án nhân dân trong năm 2018 nói chung và cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nói riêng.

image

Các đơn vị trong Cụm ký giao ước thi đua

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế và yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số VI cần khẩn trương khắc phục. Đồng chí mong muốn trong những năm tới, các đơn vị của Cụm thi đua số VI tiếp tục phát huy những mặt mạnh để đạt được kết quả cao nhất.

Thay mặt Cụm thi đua số VI, đồng chí Đào Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, đồng chí khẳng định, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho Vụ Thi đua - Khen thưởng và Văn Phòng TAND tối cao; xét tặng Cờ thi đua TAND cho Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chức - Cán bộ,Vụ Thi đua - Khen thưởng và Văn Phòng TAND tối cao.

Hội nghị cũng đã bầu Cục Kế hoạch – Tài chính và Vụ Thi đua - Khen thưởng làm Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số VI TAND năm 2019. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Kỳ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 456
ácdscv