Skip to main content

Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

(18/12/2018 08:42)

Ngày 17/12/2018, Cụm thi đua số IV TAND đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TANDTC đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua khen thưởng TANDTC; về phía chính quyền địa phương có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; đại diện lãnh đạo các TAND cấp tỉnh, thành phố, các tòa cấp huyện, thị có thành tích xuất sắc được đề nghị bầu chọn, suy tôn đạt Cờ thi đua Chính phủ Cụm thi đua số IV.

Cụm thi đua số IV gồm 10 TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 109 TAND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Với tổng số biên chế hiện có 3.301 công chức, người lao động, trong đó có 1.499 Thẩm phán; so với phân bổ còn thiếu 182 biên chế và 109 Thẩm phán.

image

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Đức Thọ - Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông, Cụm trưởng Cụm thi đua số IV cho biết, trên tinh thần tiếp tục quán triệt và thực hiện chủ đề hành động của các Tòa án đã được đề ra trong năm 2018 là “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, các Tòa án trong Cụm thi đua số IV đã cụ thể hóa thành những khẩu hiệu thi đua cụ thể, hành động thi đua thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, chủ động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, trong công tác chuyên môn, công tác thi đua, khen thưởng cũng như các mặt công tác khác của các Tòa án trong Cụm cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Hội nghị sẽ đánh giá, tổng kết những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua, học tập những mô hình hay, những cách làm hiệu quả, giới thiệu, nhân rộng những điển hình tiên tiến và bình xét, bỏ phiếu suy tôn các tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua năm 2018, đồng thời trao đổi, thảo luận những tồn tại, hạn chế, bất cập trong tổ chức phong trào thi đua, thực hiện công tác chuyên môn và quản lý điều hành.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phân tích những yếu kém, hạn chế, những chỉ tiêu chưa đạt được trong năm 2018; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và giải pháp đột phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

image

Đồng chí Ngô Đức Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2018, toàn Cụm thi đua số IV đã thụ lý 177.348 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử được 153.750 vụ, việc; đạt tỷ lệ 86,69%, trong đó TAND TP Hồ Chí Minh là đơn vị có tỷ lệ số vụ, việc thụ lý cao nhất 75.579/177.349 vụ, việc chiếm tỷ lệ 42,58% tổng thụ lý của toàn Cụm. TAND tỉnh Tây Ninh là đơn vị có tỷ lệ giải quyết, xét xử cao nhất 96,37%. So với cùng kỳ năm 2017, số thụ lý giảm 326 vụ, việc; số giải quyết tăng 2627 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 1,64%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 6,83 vụ/tháng

Về chất lượng tổng số vụ án (dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) hòa giải thành trong toàn cụm là 66.297 vụ/132.043 vụ đã giải quyết chiếm tỷ lệ 50 ,21%; so với năm 2017 tỷ lệ giải quyết tăng 13%. Tổng số vụ án bị hủy do lỗi chủ quan là 747,5 vụ/153.750 vụ đã giải quyết chiếm tỷ lệ 0,49%; so với cùng kỳ năm 2017 (hủy 586 vụ chiếm 0,39%), án hủy tăng 161,5 vụ. Tổng số án bị sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan là 848 vụ/153.750 vụ đã giải quyết chiếm tỷ lệ 0,55%; so với cùng kỳ năm 2017 (hủy 738 vụ chiếm tỷ lệ 0,48%), án bị sửa tăng 110 vụ. Tổng số án quá hạn là 200 vụ. Tổng số án tạm đình chỉ là 9.121 vụ, đa số các vụ án tạm đình chỉ đều đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm đến công tác tư pháp. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp của tỉnh từng bước đổi mới, củng cố, kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại án, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp của tỉnh đã có sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của TAND trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung rất vui mừng nhận thấy, công tác Tòa án năm 2018 tiếp tục có nhiều tiến bộ, có nhiều chuyển biến tích cực và có nhiều đổi mới, nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang thay mặt lãnh đạo TANDTC ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những cố gắng, nỗ lực, kết quả, thành tích xuất sắc mà TAND các tỉnh trong Cụm thi đua số IV đã đạt được.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang đề nghị phải tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”. Chú trọng xây dựng các phong trào thi đua, các tiêu chí thi đua thiết thực, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra, gắn với nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và phù hợp với thực tiễn từng địa phương, đơn vị.

Đổi mới hoạt động của Cụm thi đua, các đơn vị trong toàn Cụm thi đua theo hướng nâng cao chất lượng; tăng cường nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính trong quy trình đề nghị, bình xét khen thưởng. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng khách quan, chính xác, kịp thời; nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra, trọng tâm là không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Đảm bảo giải quyết, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; duy trì các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào khác.

Ngoài ra, Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang cũng đề nghị Trưởng, Phó Cụm thi đua tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào riêng của Cụm thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và yêu cầu công việc của Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trong Cụm. Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Cụm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã xác định được qua công tác tổng kết Cụm năm 2018; xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2019 sát với tình hình, điều kiện của đơn vị; đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể làm nòng cốt, thực hiện tốt phong trào thi đua; tăng cường việc tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ, giao lưu với các điển hình tiên tiến.

image

Đại diện lãnh đạo TAND các tỉnh ký giao ước thi đua

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bầu chọn đơn vị TAND quận 7 (TP HCM) và TAND thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) được suy tôn Cờ thi đua Chính phủ.

Kết thúc Hội nghị, Cụm thi đua số IV đã bầu TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm Cụm trưởng, TAND tỉnh Bình Dương làm Cụm phó năm 2019.

Congly.vn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 587
ácdscv