Skip to main content

TANDTC ban hành Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS

(20/02/2019 15:03)

Bộ luật Hình sự năm 2015 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung về tội mua bán người, tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Những sửa đổi, bổ sung này đã khắc phục được một số bất cập, hạn chế của Bộ luật Hình sự năm 1999, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm liên quan đến mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời đáp ứng với yêu cầu của hội nhập quốc tế, cụ thể là Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, quy định về tội mua bán người và tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn còn có nhiều quy định mang tính định tính, chưa rõ ràng, chưa cụ thể, dẫn đến cách hiểu không thống nhất trong quá trình áp dụng.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, ngày 11-01-2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-3-2019.

Để Nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, với sự hỗ trợ của Cơ quan phòng chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC) và Bộ Tổng Chưởng lý Úc, trong quá trình xây dựng Nghị quyết, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các cán bộ thực tiễn. Nghị quyết này gồm có 3 chương, 9 điều. Nghị quyết đã hướng dẫn cụ thể hành vi mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi; các tình tiết định tội và các tình tiết định khung hình phạt. Ngoài ra, Nghị quyết còn hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể, như: truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài; truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài; truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người phạm tội đã lấy bộ phận cơ thể quyết định sự sống của nạn nhân, truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới nuôi con nuôi…

Hồng Nhung


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 241
ácdscv