Skip to main content

Tòa án nhân dân tối cao tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

(05/04/2019 10:52)

Ngày 04-4-2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng nghiệm thu công trình nghiên cứu khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014” do Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ Toà án nhân dân tối cao làm Chủ nhiệm đề tài.

Đây là công trình cấp Bộ đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, chuyên sâu về tổ chức bộ máy của Toà án nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tổ chức Toà án nhân dân năm 2014. Các công trình trước đây nghiên cứu, đề cập đến một hoặc một số nội dung nghiên cứu của đề tài này, không còn phù hợp với định hướng, quan điểm chỉ đạo hiện nay của Đảng về đổi mới các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đề tài này không chỉ nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức bộ máy Toà án nhân dân, mà còn nghiên cứu, so sánh với các quy định trước đây và quy định tương tự về tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân của một số quốc gia trên thế giới.

image

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao,
Chủ tịch Hội đồng điều hành buổi Lễ

Qua nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận, thực trạng về tổ chức bộ máy Toà án nhân dân, đề tài góp phần chỉ ra những hạn chế, bất cập về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Toà án nhân dân, trên cơ sở đó có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về thể chế quản lý, cơ sở pháp lý tổ chức bộ máy, chất lượng nguồn nhân lực, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức trong hệ thống Toà án; đảm bảo tính đồng bộ về tổ chức, hoạt động của cơ quan tư pháp với tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân các cấp; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động của Toà án các cấp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Toà án nhân dân trong tình hình mới, xây dựng Tòa án nhân dân các cấp trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân, nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao, đã giải quyết vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay là tinh giản biên chế đi đôi với cải cách tiền lương và đổi mới tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương. Đề tài “Kiện toàn tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân các cấp theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014”đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc.

Linh Chi


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 560
ácdscv