Skip to main content

Phiên họp triển khai Dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam

(07/05/2019 14:30)

Sáng ngày 07/5/2019, Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” (Dự án được phối hợp triển khai thực hiện giữa Tòa án nhân dân tối cao với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Koica)) tổ chức phiên họp thứ nhất để thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam chủ trì phiên họp.

Tham gia phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án cùng đại diện các Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, là các đơn vị được lựa chọn thí điểm cải cách mô hình quản lý án điện tử.

Tại phiên họp, đồng chí Chu Trung Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án.

Phiên họp nhằm xác định cụ thể phạm vi, mục đích, yêu cầu và các hoạt động của Dự án; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong việc triển khai thực hiện triển khai công việc được giao.

nổi bật.jpg

Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam”

Phát biểu tại phiên họp, nhiều ý kiến cho rằng nên phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý Dự án để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Dự án; mời các Thẩm phán giàu kinh nghiệm tham gia quá trình triển khai Dự án; bổ sung một số đơn vị phối hợp vào nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện khai Dự án “Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” như: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp đề nghị bổ sung Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và các Vụ Giám đốc kiểm tra vào việc tiến hành nghiên cứu, tổ chức lại quy trình nghiệp vụ nhằm xây dựng hệ thống quản lý án.

Đại diện Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đánh giá cao tầm quan trọng của nội dung: Tiến hành nghiên cứu, tổ chức lại quy trình nghiệp vụ nhằm xây dựng hệ thống quản lý án, và đề nghị đơn vị chủ trì (Vụ Tổng hợp) khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết và chu đáo về nội dung trên… Ngoài ra, còn rất nhiều ý kiến khác liên quan đến Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án.

đại biểu.jpg

Thành viên Ban Chỉ đạo Dự án phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Thúy Hiền, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam cho rằng, tuy đã có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Dự án tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam nhưng đây chỉ là những nội dung sơ bộ, cần phải thảo luận, trao đổi nhiều hơn nữa về mục đích, ý nghĩa cụ thể, chi tiết của từng hoạt động và sản phẩm cụ thể của các hoạt động đó.

Về những nhiệm vụ cụ thể, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã phân công trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án; đồng thời, giao cho các đơn vị chủ trì nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết, khoa học đối với những nội dụng thuộc trách nhiệm, để trình các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách xem xét, quyết định.

Đối với những việc cần triển khai ngay, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền yêu cầu cần xác định cụ thể đầu mới liên hệ đối với các đối tác Hàn Quốc về những nội dung của Kế hoạch; tổ chức tập huấn về kỹ năng viết bản án…

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 261
ácdscv