Skip to main content

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(17/05/2019 16:03)

Chiều ngày 17/5/2019, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Thông qua dự thảo báo cáo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 1 cho biết: Thời gian qua Bán cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời tổ chức quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt; chỉ đạo kịp thời công tác tổ chức xét xử các vụ án liên quan đến tội phạm tham nhũng, kinh tế được dư luận quan tâm.

Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong thời gian qua đã đạt những kết quả đáng ghi nhận; trong hoạt động xét xử của Tòa án, yêu cầu của việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt ngày càng được chú trọng, quan tâm. Có những vụ án khi Tòa án xét xử, xác định thiệt hại của tội phạm và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của các bị cáo hoặc quyết định tịch thu tài sản thì số tài sản đã được kê biên để đảm bảo việc thi hành án về dân sự có giá trị ngang bằng như: vụ án Giang Kim Đạt và đồng phạm, vụ án Hứa Thị Phấn và đồng phạm

Quá trình xem xét lại bản án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị, Tòa án cấp giám đốc thẩm, tái thẩm đã thực hiện tốt vai trò của mình khi xem xét lại việc hủy quyết định kê biên không có căn cứ của Tòa án cấp phúc thẩm, đề nghị điều tra làm rõ các tài sản có liên quan để kê biên và đảm bảo thi hành án, khắc phục các sai sót của giai đoạn xét xử phúc thẩm.

TOAN CANH.jpg

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

Phát biểu tại buổi làm việc, các ý kiến tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được; những hạn chế, khó khăn trong công tác xét xử, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Trên cơ sở đó kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao rất kiên quyết trong chỉ đạo xử lý nghiêm trong xét xử vụ án hình sự, với tinh thần thu hồi triệt để các tài sản tham nhũng. Công tác kiểm tra được đẩy mạnh với hơn 400 đợt kiểm tra, qua công tác này đã chấn chỉnh các bản án sai sót, để kịp thời kháng nghị… Trong thời gian tới, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức trong toàn hệ thống về công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, quá trình chuẩn bị tài liệu, báo cáo nghiêm túc, công phu của các Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao, giúp cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

PTT KẾT LUẬN.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kết luận buổi làm việc

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc kiểm tra này là công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Qua đánh giá tình hình cho thấy công tác phát hiện hành vi tham nhũng của cả hệ thống chính trị những năm gần đây có những chuyển biến tích cực, được dư luận đánh giá cao. Tuy nhiên, công tác thu hồi tài sản tham nhũng chưa đáp ứng được yêu cầu, từ đó ảnh hưởng xấu và giảm hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Thông qua công tác kiểm tra này sẽ giúp cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá đúng thực trạng, tìm ra nguyên nhân tại sao đã có những quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo nhưng kết quả thu hồi tài sản tham nhũng chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ còn thấp. Kiểm tra để chỉ ra những cơ chế, chính sách nào còn thiếu, bất cập, khó thực hiện nhằm kiến nghị Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng chỉ đạo tháo gỡ hoặc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư có giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đây là những vấn đề chủ yếu mà Đoàn kiểm tra và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tập trung rà soát, đánh giá qua công tác kiểm tra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, sau khi có báo cáo chính thức của Đoàn kiểm tra được ban hành, gửi Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cần ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các kiến nghị của Đoàn kiểm tra, nhất là kiến nghị liên quan đến việc hướng dẫn công tác xét xử và thu hồi tài sản tham nhũng, sớm trả lời một số kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự để thi hành phần tài sản liên quan đến bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật liên quan đến thu hồi tài sản tham nhũng…

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 568
ácdscv