Skip to main content

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang tham dự phiên họp của Liên Hợp quốc tại Hoa Kỳ

(06/06/2019 08:20)

Nhận lời mời của Ban thư ký Liên hợp quốc, Đoàn đại biểu của Việt Nam do Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã tham dự Phiên họp thứ 55 của Nhóm công tác về Luật phá sản (Nhóm công tác V) thuộc Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL) từ ngày 28-31/5/2019 tại New York, Hoa Kỳ với tư cách là quan sát viên.

Tham dự phiên họp Nhóm công tác V còn có các cán bộ của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc.

Sáng ngày 28/5/2019, tại trụ sở của Liên Hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ, Đoàn Việt Nam đã tham dự phiên khai mạc của Nhóm công tác V cùng với đại diện của 37 nước thành viên UNCITRAL, 18 nước quan sát viên, Liên minh Châu âu (EU), Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Hiệp hội Quản tài viên quốc tế (INSOL International), Hiệp hội Quản tài viên Châu Âu (INSOL Europe) và một số tổ chức hành nghề luật của khu vực khác. Nhóm công tác V đã thông qua chương trình làm việc trong đó tập trung thảo luận các nội dung như: (i) dự thảo Hướng dẫn thực thi Luật mẫu về phá sản nhóm doanh nghiệp; (ii) các cơ chế phá sản doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; và (iii) các chủ đề mà Nhóm công tác V có thể thảo luận trong tương lai.

Sau phiên khai mạc, Nhóm công tác V đã thảo luận, rà soát Luật mẫu về phá sản nhóm doanh nghiệp (Luật mẫu) đã được Nhóm công tác thông qua tại phiên họp thứ 54 cùng với dự thảo Hướng dẫn thực thi Luật mẫu về phá sản nhóm doanh nghiệp (Hướng dẫn thực thi) được Ban thư ký trình Nhóm công tác V tại phiên họp thứ 55. Đây là các văn bản quy định việc tiến hành và quản lý các thủ tục phá sản liên quan đến hai hoặc nhiều doanh nghiệp thành viên của nhóm doanh nghiệp, không kể thủ tục phá sản này được mở tại nước thực thi Luật mẫu hay tại một quốc gia khác hay ở cả hai quốc gia. Luật mẫu và Hướng dẫn thực thi tập trung điều chỉnh việc phối hợp và hợp tác giữa các thủ tục phá sản, giữa các tòa án, đại diện phá sản, đại diện nhóm doanh nghiệp để xây dựng và thực hiện giải pháp phá sản cho nhóm doanh nghiệp (a group insolvency solution) thông qua thủ tục lên kế hoạch phá sản (planning proceeding). Nhóm công tác đã thống nhất thông qua dự thảo Hướng dẫn thực thi Luật mẫu về phá sản nhóm doanh nghiệp và yêu cầu Ban thư ký chỉnh sửa nội dung theo quyết định của Nhóm công tác V để trình Ủy ban Luật thương mại quốc tế của Liên Hợp quốc tại phiên họp thứ 52 của UNCITRAL (tháng 7/2019).

image

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang tại phiên họp

Về các cơ chế liên quan đến phá sản doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, theo yêu cầu của UNCITRAL tại phiên họp thứ 46, Nhóm công tác V đã tiến hành thảo luận sơ bộ về chủ đề này tại các Phiên họp thứ 45, 49, 51 và 53. Trên cơ sở đó, Ban thư ký đã xây dựng dự thảo tài liệu về cơ chế phá sản giản lược dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để trình Nhóm công tác V xem xét. Dự thảo cơ chế phá sản giản lược bao gồm 17 khuyến nghị và bình luận tập trung vào những đặc điểm của chế độ phá sản giản lược. Tại Phiên họp lần thứ 55 này, Nhóm công tác V chưa quyết định hình thức văn bản sẽ ban hành, nhưng đã thống nhất về nội dung cơ bản cần được nhấn mạnh trong văn bản, như: chỉ tập trung vào vấn đề phá sản doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ; việc xác định doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ do pháp luật của các quốc gia quy định; cần đảm bảo nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ nợ và con nợ là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; tập trung vào làm rõ vấn đề miễn nợ cho cá nhân, thanh lý tài sản và tổ chức lại doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Do không đủ thời gian, Nhóm công tác V chỉ thảo luận được 13/17 khuyến nghị được nêu trong dự thảo. Nhóm cũng thống nhất giao cho Ban thư ký xây dựng tài liệu mới, có thể dưới dạng danh sách các nguyên tắc chung, về cơ chế phá sản giản lược dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ trên cơ sở tiếp thu những nội dung mà Nhóm Công tác V đã thảo luận tại Phiên họp thứ 55 để tiếp tục thảo luận trong các phiên họp tới.

Cũng tại phiên họp lần này, Nhóm công tác V cũng trao đổi về những chủ đề mà Nhóm có thể thảo luận trong tương lai như: hài hóa hóa luật áp dụng trong các thủ tục phá sản (EU) và tổ chức một hội thảo chuyên đề để thu thập thông tin làm cơ sở xây dựng luật mẫu về truy tìm nguồn gốc và thu hồi tài sản (Hoa Kỳ). Hai đề xuất này sẽ được trình lên UNCITRAL để quyết định tại phiên họp tới.

image

Đoàn Tòa án nhân dân tối cao chụp ảnh cùng đồng chí Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Chiều ngày 31/5/2019, Nhóm công tác V đã thông qua báo cáo phiên họp với sự đồng thuận cao của nhóm và kết thúc tốt đẹp phiên họp thứ 55. Phiên họp thứ 56 của Nhóm công tác V dự kiến sẽ diễn ra tại Viên, Cộng hòa Áo vào trung tuần tháng 12/2019 (trước 20/12/2019).

Nhân dịp tham dự phiên họp Nhóm công tác V, ngày 27/5/2019, Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tiếp và trao đổi với đoàn, Đồng chí Hà Kim Ngọc, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã thông tin cho đoàn về sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, quan hệ thương mại giữa hai nước, vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí cũng mong sớm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực tư pháp để đảm bảo thực hiện tốt quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Đồng chí Lê Hồng Quang cảm ơn Đại sứ đã dành thời gian tiếp Đoàn và thông tin cho Đồng chí Đại sứ về tình hình hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chánh án mong rằng Đại sứ quán nói chung và Đồng chí Đại sứ nói riêng sẽ là cầu nối chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tư pháp giữa hai nước và đề nghị Đại sứ quan tâm, hỗ trợ tích cực cho việc chuẩn bị chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đến Hoa Kỳ trong thời gian tới.

image

Đoàn Tòa án nhân dân tối cao chụp ảnh cùng đồng chí Đặng Đình Quý, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc

Cũng trong chuyến công tác này, ngày 31/5/2019, Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác đã đến thăm Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc. Đồng chí Phó Chánh án đã thông báo tóm tắt cho Đồng chí Đặng Đình Quý, Đại sứ Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc về kết quả tham dự Phiên họp thứ 55 của Nhóm công tác V và cảm ơn Đại sứ cũng như cán bộ Phái đoàn đã hỗ trợ tích cực để đoàn công tác tham dự phiên họp nhóm được thuận lợi và hiệu quả. Tại buổi tiếp, Đồng chí Đại sứ - Trưởng phái đoàn cũng cập nhật cho Đoàn về các hoạt động nổi bật của Việt Nam tại Liên Hợp quốc và việc Việt Nam lần thứ hai ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việc này thể hiện vai trò và vị thế của Việt Nam trong việc kiến tạo hòa bình và tiếng nói của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế ngày càng được khẳng định. Đồng chí cũng đề nghị Toà án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài và các Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc để tham dự các hoạt động có liên quan, đảm bảo tiếp cận có hiệu quả nhất đối với các thông tin về pháp luật chuyên ngành, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để thực hiện tích cực, có trách nhiệm tư cách thành viên chính thức của UNCITRAL trong những phiên họp tới.

Ngọc Thành


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 470
ácdscv