Skip to main content

Thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao

(25/06/2019 14:59)

Sáng ngày 25/6/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Thẩm phán TAND tối caođã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật hình sự. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộcBảo hiểm xã hội Việt Nam; VKSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội….

Theo Tờ trình của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao, Bộ luật Hình sự năm 2015 bổ sung 3 tội danh là tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; tội gian lận bảo hiểm y tế; tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Việc bổ sung này đã tạo ra cơ sở pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm hình sự các hành vi vi phạm, phần nào đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Tuy nhiên, Bộ luật Hình sự năm 2015 vẫn còn có nhiều quy định định tính, chung chung và có cách hiểu khác nhau cần có sự hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật.

hinh nen.jpg

Thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 41, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử, việc Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự là cần thiết.Trong quá trình triển khai, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết, TANDTC đã tuân thủ quy định tại Điều 105 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức hội thảo, tọa đàm, khảo sát lấy ý kiến của các chuyên gia, một số Tòa án địa phương về những nội dung cần hướng dẫn trong dự thảo Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử TAND để các cá nhân, tổ chức tham gia ý kiến; đồng thời gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; họp Hội đồng tư vấn thẩm định…

  Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng các Điều 214, 215 và 216 của Bộ luật Hình sự về các tội liên quan đến bảo hiểm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp, TAND tối cao sẽtiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và thông qua Nghị Quyết trong thời gian sớm nhất.

Trần Kỳ


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 235
ácdscv