Skip to main content

Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân

(26/06/2019 14:29)

Sáng ngày 26/6/2019, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân tổ chức phiên họp để ra mắt các thành viên Hội đồng và tổ chức triển khai hoạt động trong thời gian tới.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân được thành lập theo Quyết định số 49/2019/QĐ-TANDTC; đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên và Ban Thư ký Hội đồng.

Tại phiên họp, các thành viên đã phát biểu, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Tòa án nhân dân về kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn 2017-2021 và các chương trình, đề án, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương, đơn vị; hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11.

hinh nền.jpg

Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân kết luận phiên họp

Đa số ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học trong công tác soạn thảo dự thảo báo cáo.

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, báo cáo nên cụ thể, rõ ràng, thể hiện tính đặc trưng của Tòa án nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ngoài những điểm chung như tăng cường phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân dân, báo cáo cần làm rõ những hoạt động mang tính đặc trưng của Tòa án nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ hội thẩm nhân dân và các chức danh tư pháp khác; tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh thực hiện chương trình “Tòa tuyên án”; thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí trong hệ thống (Báo Công lý, Tạp chí Tòa án, Cổng Thông tin điện tử) để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với những hình thức phong phú, đa dạng: Hội nghị trực tuyến; mở thêm các chuyên trang, chuyên mục để độc giả, nhà khoa học bình luận, nêu quan điểm về một số nội dung luật còn những ý kiến khác nhau; đa dạng nội dung, tăng số phát sóng của chương trình truyền hình Tòa án nhân dân…

toàn cảnh.jpg

Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân

Kết luận phiên họp, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của thành viên Hội đồng; đã tích cực đóng góp những ý kiến thiết thực, tập trung vào những nội dung còn những ý kiến khác nhau của dự thảo báo cáo. Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền, Chủ tích Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân đề nghị Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiêm túc tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 183
ácdscv