Skip to main content

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân

(05/08/2019 14:15)

Ngày 05/8/2019, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo góp ý Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và lãnh đạo các Tòa án nhân dân cấp cao cùng đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân 14 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đòng chí Trần Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu tóm tắt Đề án tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đa số đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị soạn thảo Đề án, về cơ bản Đề án được xây dựng với bố cục hợp lý, khoa học, đã bước đầu khắc phục được hạn chế, trùng lắp, chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị.

Đi sâu vào nội dung cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng không nên quay trở lại trao thẩm quyền giám đốc thẩm cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, vì như vậy sẽ tạo ra quá nhiều cấp giám đốc thẩm (Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tối cao) và có thể tạo ra một cấp xét xử mới (vi phạm Hiến pháp). Về việc sáp nhập các Tòa án cấp huyện có dưới 10 biên chế, số lượng án dưới 200 vụ, việc/năm và có địa bàn kế tiếp nhau, giao thông thuận tiện…đa số ý kiến thống nhất, tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này.

Về tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao, đối với Văn phòng đa số thống nhất việc thành lập lại Văn phòng II (chuyển từ Vụ Công tác phía Nam) và giữ nguyên 07 phòng chức năng như hiện tại (bao gồm các phòng: Tham mưu tổng hợp, Hành chính tư pháp – Thư ký, Văn thư – Lưu trữ, Tài vụ, Quản trị, Quản lý phương tiện, Văn phòng II), riêng phòng Thông tin-Truyền thông sẽ chuyển giao cho Vụ Công nghệ thông tin (đổi tên từ Vụ Tổng hợp). Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, về cơ bản cơ cấu tổ chức của Văn phòng như vậy là khoa học, phù hợp chức năng nhiệm vụ nhưng để hợp lý hơn nên không hình thành ban thư ký mà nên bố trí các thư ký của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thuộc cơ cấu phòng Tham mưu tổng hợp, thư ký của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thuộc phòng Hành chính tư pháp (giữ nguyên tên phòng Hành chính tư pháp).

chánh án.jpg

Chánh án Nguyễn Hòa Bình kết luận Hội thảo

Về cơ cấu, tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các Vụ giám đốc kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao cơ bản giữ nguyên. Riêng đối với chức năng giải quyết các loại vụ, việc về gia đình và người chưa thành niên hiện thuộc thẩm quyền của Vụ giám đốc kiểm tra III có ý kiến đề xuất nên thành lập thêm một Vụ giám đốc kiểm tra chuyên giải quyết các loại vụ, việc liên quan đến nội dung trên.

Một vấn đề cũng được rất nhiều đại biểu quan tâm, đó là việc chuyển một số chức năng, thẩm quyền từ đơn vị này qua đơn vị khác. Về nội dung chuyển nhiệm vụ giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong lĩnh vực về pháp luật quốc tế và tư pháp quốc tế của Vụ Hợp tác quốc tế sang vụ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, có ý kiến cho rằng vẫn nên giữ nguyên chức năng này của Vụ Hợp tác quốc tế, vì trong quá trình hoạt động cho thấy vẫn đảm bảo hiệu quả; và khi nghiên cứu pháp luật quốc tế yêu cầu về ngoại ngữ là tối quan trọng, mà lĩnh vực này lại là thế mạnh của Vụ Hợp tác quốc tế.

Việc không tổ chức cấp phòng tại một số đơn vị chức năng thuộc Tòa án nhân dân tối cao cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Đa số thống nhất với chủ trương trên, tuy nhiên cũng có nhiều đại biểu nêu ý kiến nên thành lập cấp phòng tại một số đơn vị có tính chất đặc thù hoặc theo xu hướng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lại để đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc như việc thành lập cấp phòng tại Vụ Công nghệ thông tin.

toàn cảnh.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Những nội dung khác như quy định về thẩm quyền của Ủy ban Thẩm phán, việc tổ chức Tòa chuyên trách của Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Tổ chức bộ máy giúp việc, việc gộp chức năng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng thành một phòng của Tòa án nhân dân cấp cao… như hiện nay cũng đã được các đại biểu trao đổi, thảo luận sôi nổi.

Kết luận Hội thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự tích cực của các đại biểu; các ý kiến đóng góp đều rất thiết thực thể hiện sự nghiêm túc trong việc nghiên cứu Đề án; những ý kiến đó sẽ là cơ sở để Vụ Tổ chức-Cán bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề án.

Về một số nội dung cụ thể đã được các đại biểu trao đổi, như việc có trao lại quyền giám đốc thẩm cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng nên chăng chỉ trao Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh quyền kháng nghị nhưng không có thẩm quyền xét xử. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tòa án nhân dân tối cao như Tạp chí, Báo Công lý cần phải nghiên cứu, xây dựng Đề án về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; chuyển sang khối các đơn vị sự nghiệp (không thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao).

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1387
ácdscv