Skip to main content

Tòa án nhân dân thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(10/08/2019 09:23)

Ngày 09/8/2019, Đoàn kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" (Chỉ thị số 32-CT/TW) do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham gia Đoàn còn có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công an; Vụ phổ biến giáo dục pháp luật...

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tòa án nhân dân và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Nhạc, Vụ Phó Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học Tòa án nhân dân tối cao đã báo cáo kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ cần chỉ đạo thường xuyên, đồng thời cũng là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động xét xử của hệ thống Tòa án.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Tòa án nhân dân có nhiều đổi mới sáng tạo, được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử;  Công tác hoà giải, đối thoại tại tòa án;  Hoạt động tiếp công dân, thanh tra, kiểm tra các hoạt động nghiệp vụ; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; Công khai các bản án, quyết định của Tòa án và phát triển án lệ; Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...

Ngoài ra, hàng năm, Tòa án nhân dân đều có Công văn đề nghị Tòa án nhân dân các cấp triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhiều hình thức. Các hình thức tổ chức được đổi mới thường xuyên, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ và nhân dân như: Tổ chức phiên tòa giả định, đa dạng về nội dung (ma túy trong thanh thiếu niên, an toàn giao thông, trốn tránh nghĩa vụ quân sự và bạo lực học đường…); Tổ chức các buổi toạ đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh với tuổi trẻ Toà án”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh với tác phong công vụ” bằng hình thức đối đáp và mô hình “Kể chuyện về Bác” hàng tháng ở tất cả các Chi bộ, Đảng bộ.

Untitled-1.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống Tòa án nhân dân còn có một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đạt như mong muốn; năng lực và kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của một số cán bộ còn có mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chung; Công tác phối hợp giữa Tòa án nhân dân các cấp với cơ quan truyền thông đại chúng đưa tin về các phiên tòa để nhân dân theo dõi nhằm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân thông qua phiên tòa còn ít.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao.

Trên cơ sở báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Phan Chí Hiếu đánh giá việc xây dựng báo cáo nghiêm túc, nội dung báo cáo bám sát với yêu cầu của Đoàn kiểm tra thể hiện tinh thần trách nhiệm, có nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh đầy đủ toàn diện kết quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc Chỉ thị số 32-CT/TW, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW, nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, là tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật. Đồng thời cần tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao nhất.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 105
ácdscv