Skip to main content

Cụm thi đua số IV TAND: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 14 giải pháp và nâng cao chất lượng xét xử

(15/12/2019 15:24)

Ngày 13/12/2019, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TAND các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm thi đua số IV) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác xét xử và tổng kết công tác thi đua năm 2019.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; các đồng chí phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV.

Đảm bảo nguyên tắc xét xử đúng pháp luật

Cụm thi đua số IV gồm TAND 10 tỉnh, thành phố thuộc miền Đông Nam Bộ, gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và 109 Tòa án nhân dân cấp huyện.

Năm 2019, tổng biên chế hiện có là 3.154 cán bộ, công chức và người lao động, trong đó có 1,628 Thẩm phán, so với chỉ tiêu còn thiếu 329 biên chế. Trình độ đội ngũ công chức hầu hết là tốt nghiệp đại học, cử nhân luật trở lên. Các tổ chức chính trị đoàn thể Cụm IV có 06 đảng bộ, 04 chi bộ Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 02 đảng bộ, 107 chi bộ Tòa án nhân dân cấp huyện.

cum-thi-dua-so-iv-tand-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-tot-14-giai-phap-va-nang-cao-chat-luong-xet-xu-hinh-anh015762478601204050565.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TAND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Trong năm 2019, các đơn vị TAND trong Cụm thi đua IV tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề thi đua xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”; Nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương công vụ, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019; Thực hiện tốt các nhiệm vụ gắn với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp...

Trong năm 2019, các TAND thuộc Cụm thi đua số IV đã giải quyết 130.943/154.832 vụ, việc thụ lý, đạt tỷ lệ 85,63%. So với năm 2018, số án thụ lý giảm 9.401 vụ, việc. Trong đó, án hình sự toàn Cụm IV đã giải quyết được 18.134 vụ, 30.871 bị cáo/18.449 vụ, 39.687 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 98,29%.

cum-thi-dua-so-iv-tand-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-tot-14-giai-phap-va-nang-cao-chat-luong-xet-xu-hinh-anh1157624786043651502.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị

Nhìn chung, việc xét xử các vụ án hình sự đều được thụ lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.

Nhiều vụ án lớn, án trọng điểm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như đã được các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong điều tra, truy tố để đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định.

cum-thi-dua-so-iv-tand-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-tot-14-giai-phap-va-nang-cao-chat-luong-xet-xu-hinh-anh21576247860248414832.jpg

Các đơn vị trong Cụm thi đua số IV ký giao ước thi đua

Công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, toàn Cụm IV đã giải quyết 111.488/133.660 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 68,71%. So với cùng kỳ năm trước, số án thụ lý giảm 9.350 vụ, việc và số án giải quyết giảm 9.551 vụ, việc, tỷ lệ giải quyết giảm 1,23%. Hòa giải 76.110 vụ, tỷ lệ so với án đã giải quyết 68,27% so với cùng kỳ năm trước tăng 18,01%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Cụm thi đua số IV vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, Cụm có số lượng án thụ lý hàng năm tương đối cao trong khi số lượng biên chế hiện có chưa đáp ứng với số lượng, tính chất công việc (giảm 10% biên chế do TAND tối cao quy định). Nhiều đơn vị Tòa án phải tổ chức làm việc cả ngày thứ bảy nên thời gian dành cho các hoạt động phong trào như văn hóa, văn nghệ, thể thao bị hạn chế. TAND cấp huyện không có biên chế công chức chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng dẫn đến việc phát động, theo dõi cũng như sơ, tổng kết các phong trào thi đua còn chưa cao...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu công tác trọng tâm năm 2020, các TAND trong Cụm thi đua số IV đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp quan trọng. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử theo kết luận của TAND tối cao. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại án theo quy định của Quốc hội, TAND tối cao về công tác xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Chú trọng công tác cải cách hành chính thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác hòa giải, khuyến khích tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ Thẩm phán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả Cụm thi đua số IV đạt được. Năm 2019, mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc nhưng các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV đã nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thành tích đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành TAND trong năm 2019.

Phát huy các thành tích đã đạt được, các đơn vị trong Cụm thi đua số IV cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua như: "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân"; Tích cực triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý công việc và công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Quá trình thực hiện đề cao vai trò của người đứng đầu trong các phong trào thi đua, phát hiện biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt, chấn chỉnh, xử lý những nơi làm chưa tốt.

cum-thi-dua-so-iv-tand-tiep-tuc-trien-khai-thuc-hien-tot-14-giai-phap-va-nang-cao-chat-luong-xet-xu-hinh-anh315762478601026849730.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Cụm thi đua số IV, đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao. Chánh án Nguyễn Văn Hiến khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua số IV đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thểhóa những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TAND tối cao bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; Không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị cũng đã bầu TAND thành phố Hồ Chí Minh làm cụm trưởng, TAND tỉnh Đồng Nai làm cụm phó Cụm thi đua số IV. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Suy tôn nhiều tập thể, cá nhân nổi bật

Hội nghị đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho TAND huyện Thuận An tỉnh Bình Dương, TAND quận Tân Bình Tp. HCM, TAND huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh và TAND Tp. Phan Rang tỉnh Ninh Thuận; xét tặng Cờ thi đua TAND cho TAND tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khen thưởng theo đợt thi đua,… cho các cá nhân luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức và người lao động có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1134
ácdscv