Loading...
Skip to main content

Phong trào thi đua tạo sức lan tỏa, động viên cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(06/01/2020 17:26)

Trong năm công tác 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chỉ đạo các Tòa án nhân dân tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, gắn với chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cụ thể hóa nội dung, hình thức, mục tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã ban hành Kế hoạch số 48/TANDTC-TĐKT ngày 13/3/2019 về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án nhân dân thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, địa phương; tập trung triển khai các giải pháp đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án; xây dựng các chỉ tiêu thi đua nhằm nâng cao chất lượng xét xử; phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, nội dung thiết thực, hướng tới đưa công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất với những bước chuyển biến tích cực.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước” nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên, khích lệ cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc có chất lượng, hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc; quyết tâm xây dựng Tòa án nhân dân vững mạnh, trong sạch, liêm chính.

Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã chủ động tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án nhân dân triển khai thực hiện công tác thi đua, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, tạo động lực thi đua, phấn đấu.

luu.jpg

Chủ tịch Quốc hội trao Huân chương lao động đối với các cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành kịp thời các văn bản sửa đổi, bổ sung về công tác khen thưởng; đổi mới cách đánh giá thành tích thi đua; tích cực khen thưởng đột xuất nhằm biểu dương, khích lệ công chức nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tòa án cho các cá nhân có đóng góp công lao cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Tòa án nhân dân.

Hoạt động của các Cụm thi đua tiếp tục được duy trì theo kế hoạch và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Các Cụm thi đua đã triển khai phong trào thi đua, tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét, đề nghị khen thưởng theo đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 01/2018/TT-TANDTC. Nhiều Cụm thi đua đã có những mô hình mới, sáng tạo để các đơn vị trong Cụm và các Cụm thi đua khác học tập, nhân rộng.

Tòa án nhân dân các cấp đã xây dựng kế hoạch, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân điển hình tiên tiến phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều đơn vị đã lựa chọn, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng trong các Tòa án nhân dân. Điển hình như Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng; Tòa án nhân dân các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh.

anhh.jpg

Các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua nhận Cờ thi đua Chính phủ

Thông qua các phong trào thi đua, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ 14 giải pháp, các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác chuyên môn so với các năm trước. Điển hình: Số vụ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán giảm so với năm 2018. Một số đơn vị có tỷ lệ giải quyết án cao như: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Nam Định, Hà Tĩnh, Nghệ An. Một số đơn vị có số vụ, tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành cao, tăng so với cùng kỳ năm 2018 như: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Lạng Sơn.

Các Tòa án đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực như: vận động cán bộ, công chức trong cơ quan, kêu gọi các nhà hảo tâm phối hợp ủng hộ kinh phí, ngày công hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các văn bản cụ thể hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho Tòa án nhân dân giải quyết kịp thời các tranh chấp kinh tế, lao động có liên quan đến doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nhanh chóng ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tòa án nhân dân các cấp đã tích cực hưởng ứng bằng nhiều hoạt động cụ thể: Tòa án nhân dân tối cao: Triển khai, thực hiện chương trình “Đông ấm cho em”, “Xuân tình nguyện”; các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân địa phương và Tòa án quân sự đã tổ chức nhiều chương trình tình nguyện thăm và tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn, đồng bào bị thiên tai, đóng góp ủng hộ các quỹ tình nghĩa Tòa án nhân dân, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ mái ấm công đoàn, quỹ thiên tai, quỹ vì Trường Sa thân yêu, quỹ nhân đạo, quỹ vì người nghèo.

em.jpg

Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, một trong các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước”, các đơn vị, Tòa án đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các phong trào thi đua với chủ đề, nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể.

Năm 2019, nhờ triển khai thực hiện đồng bộ 14 giải pháp, các mặt công tác của Tòa án nhân dân các cấp cơ bản hoàn thành, đạt và vượt một số chỉ tiêu của Quốc hội giao; phong trào thi đua đã thực sự đi vào nề nếp, với những hoạt động, chương trình thiết thực, cách làm hay, tạo sức lan tỏa, góp phần động viên cán bộ, công chức hoàn ra sức thi đua thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1672
Up to Top