Skip to main content

Tòa án Quân sự Trung ương triển khai công tác năm 2020

(09/01/2020 16:00)

Ngày 09/01/2020, Tòa án Quân sự Trung ương (TAQSTW) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ngày 09/01/2020, Tòa án Quân sự Trung ương (TAQSTW) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Thi, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc Phòng, đồng chí Thiếu tướng Tạ Quang khải, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đồng chí Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TAND tối cao, Chánh án TAQSTW; Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao, nguyên Chánh án TAQSTW; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao, TAQSTW và các Chánh án Tòa án quân sự (TAQS) quân khu, Quân chủng Hải quân, Thủ đô Hà Nội và Chánh án các TAQS khu vực.

Untitled-1.jpg

Thiếu tướng Dương Văn Thăng, phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Duy Hoà, Phó Chánh án TAQSTW cho biết, trong năm 2019, các TAQS phải giải quyết 222 vụ với 539 bị can, bị cáo (so với năm 2018, giảm 3 vụ, tăng 12 bị can, bị cáo). Trong đó, án sơ thẩm là 182 vụ với 431 bị can bị cáo (so với năm 2018, giảm 5 vụ, giảm 7 bị can, bị cáo); án phúc thẩm 39 vụ với 87 bị cáo (so với năm 2018, tăng 3 vụ, bằng số bị cáo); án giám đốc thẩm 1 vụ với 21 bị cáo; Đã giải quyết 203 vụ với 454 bị can, bị cáo, đạt 91.4% số vụ và 84,2% số bị can, bị cáo; còn chuyển sang năm 2020 là 19 vụ với 85 bị can, bị cáo (án mới thụ lý, trong thời hạn giải quyết).

Công tác giải quyết khiếu nại cũng được làm tốt, trong năm 2019, các TAQS đã thụ lý 119 đơn các loại, gồm: TAQS Trung ương 42 đơn, TAQS cấp quân khu và TAQS khu vực là 77 đơn, đã giải quyết 119 đơn, đạt 100%.

4.jpg

Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
trao cờ của Chánh án TAND tối cao cho các đơn vị xuất sắc

Để đạt được kết quả đó, việc giải quyết khiếu nại được các TAQS thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật khiếu nại và Quy chế giải quyết khiếu nại của TAQS, bảo đảm thận trọng và đúng thời gian. Các TAQS tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đương sự khi đến cơ quan khiếu nại. Trong năm không có trường hợp nào khiếu nại kéo dài.

Ngoài ra, TAQSTW cũng đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng ngành cụ thể như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đối ngoại quốc phòng; công tác quản lý, sử dụng ngân sách nghiệp vụ; công tác tham mưu, đề xuất giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ban cán sự Đảng TAND tối cao; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác xây dựng văn bản và nghiên cứu khoa học; công tác hành chính pháp lý, hành chính tư pháp, thông tin lý lịch tư pháp và thống kê hình sự, thống kê tội phạm.

2.jpg

Thiếu tướng Dương Văn Thăng trao Bằng khen của Chánh án TAND tối cao
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, tiếp tục hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng xét xử các vụ án hình sự đúng người, đúng tội, đúng pháp luật trên cơ sở đề cao nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xét xử oan người không có tội và không để lọt tội phạm.

Thực hiện thi hành án hình sự, ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật và chuyển giao đúng thời hạn cho cơ quan thi hành án; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, thời gian thử thách án treo theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 –NQ/QUTW, Nghị quyết 67-NQ/QUTW và kết luận của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Bộ Quốc phòng, Nghị quyết số 571/ NQ-UBTVQH14 ngày 10/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Tòa án quân khu và tương đương; Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và kỷ luật Quân đội. Tích cực tham gia phổ biến giáo dục pháp luật với đa dạng các hình thức tuyên truyền, góp phần vào đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tiếp tục triển khai, tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Công văn số 136/HD- TAND tối cao ngày 30/3/2017 của TANDTC và Công văn số 247/TA ngày 24/7/2017 của TAQS Trung ương về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; thực hiện việc công bố bản án, quyết định của các Tòa án quân sự trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án theo quy định của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao và Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 04/7/2017 về việc thi hành Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP.

Cùng với đó, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội và phong trào thi đua TAND gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương Khóa XII một cách cụ thể và thiết thực, phù hợp với điều kiện nhiệm vụ của các TAQS. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 75 năm thành lập TAQS…

3.jpg

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo các đơn vị thuộc TAND tối cao và TAQS

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận về thực tiễn tổ chức xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tham luận về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả TAQSTW nói chung và ngành Tòa án toàn quân đã làm được rất nhiều việc, chất lượng hiệu quả nâng cao, phản ánh đánh giá một cách toàn diện, đánh giá mức độ trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương tinh thần làm việc của các cán bộ TAQSTW và Tòa án các quân khu, khu vực... Thượng tướng Lê Chiêm cũng yêu cầu ngành TAQSTW và ngành Tòa án toàn quân cần tập trung làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra năm 2020, đồng thời chủ động đề xuất các tấm gương điển hình để tôn vinh trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống TAND.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn, thời gian tới, Tòa án toàn quân tiếp tục phát huy những thế mạnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để năm 2020 hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

1.jpg

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm tập thể với các Chánh án, Phó Chánh án TAQS

Thay mặt cho toàn thể cán bộ TAQSTW và ngành Tòa án toàn quân, đồng chí Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Chánh án TAQSTW đã ghi nhận và tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo, đồng thời khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong toàn hệ thống TAQS đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bằng những chương trình, hoạt động thiết thực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời Thiếu tướng Dương Văn Thăng mong muốn trong, thời gian tới ngành Tòa án toàn quân tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TAND tối cao.

Hội nghị cũng đã trao Cờ của Chánh án TAND tối cao và Bằng khen của Chánh án TAND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1144
ácdscv