Skip to main content

Phiên họp lần thứ nhất của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2022

(14/05/2020 15:16)

Thực hiện Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, ngày 13/5/2020, Ban chấp hành Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2022.

1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND tối cao chủ trì phiên họp

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2022 và các thành viên nhiệm kỳ 2018-2020.

Nội dung của phiên họp lần thứ nhất bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 bầu Trưởng ban và Phó Trưởng ban; quán triệt, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và bàn giao công việc giữa Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022.

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thiện, Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra I đã được bầu làm Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022, hai Phó Trưởng ban được bầu là đồng chí Nguyễn Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng và đồng chí Mai Văn Nam, Trưởng phòng Vụ Tổ chức-Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đề nghị Ban Thanh tra nhân dân ngay sau cuộc họp này cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch và kinh phí hoạt động trong năm 2020. Trong đó, việc xây dựng chương trình, kế hoạch bảo đảm bám sát vai trò, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, nguyên tắc hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Điều 2, Điều 4, Điều 27, Điều 33 Nghị định số 159/2016/NĐ-CP; hướng dẫn cụ thể về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07/8/2017 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; bám sát nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan TAND tối cao năm 2019; bảo đảm có kinh phí thực hiện các hoạt động theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Kế hoạch sẽ được Ban Chấp hành Công đoàn xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

Untitled-1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền chụp ảnh cùng các thành viên
Ban Thanh tra nhân dân TAND tối cao

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền cũng yêu cầu các thành viên Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2022 tăng cường trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban Thanh tra nhân dân trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn đề nghị các đồng chí không tái cử phối hợp chặt chẽ, chia sẻ những kinh nghiệm hay về công tác thanh tra nhân dân cho các thành viên mới, bảo đảm cho công tác này không bị gián đoạn.

Tại phiên họp, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 cũng đã bàn giao công việc.

DANH SÁCH
Ban Thanh tra nhân dân
cơ quan Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị

1

Nguyễn Xuân Thiện

1972

Vụ trưởng
Vụ Giám đốc kiểm tra I

Trưởng ban

2

Nguyễn Thanh Loan

1972

Phó Chánh Văn phòng

Phó Trưởng ban

3

Mai Văn Nam

1973

Trưởng phòng
Vụ Tổ chức-Cán bộ

Phó Trưởng ban

4

Nguyễn Tiến Mạnh

1968

Phó Vụ trưởng
Vụ Giám đốc kiểm tra II

5

Nguyễn Thị Hải Châu

1973

Phó Tổng biên tập
Tạp chí TAND

6

Hoàng Thị Thúy Vinh

1969

Phó Vụ trưởng
Vụ Pháp chế và QLKH

7

Trần Thị Hồng Nhạn

1972

Phó Cục trưởng
Cục Kế hoạch-Tài chính

8

Nguyễn Việt Hùng

1978

Trưởng phòng
Vụ Thi đua-Khen thưởng

9

Hoàng Minh Sơn

1980

Trưởng phòng
Ban Thanh tra

Đình Tuyên


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 263
ácdscv