Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

(26/05/2020 15:21)

Ngày 26/5/2020, Vụ Tổng hợp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Đại hội có 20/20 đảng viên được triệu tập. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh công việc; giáo dục, động viên đảng viên, quần chúng trong đơn vị tăng cường độ lao động, tăng thời gian làm việc ngoài giờ và ngày nghỉ để hoàn thành công việc. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, với tinh thần của người cán bộ Tòa án, cán bộ, công chức, đảng viên trong đơn vị đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2017 đến nay, tập thể Vụ Tổng hợp đều được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc; được tặng thưởng Bằng khen Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam… Đặc biệt, hai năm liền (năm 2017 và 2018) được tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Chi bộ thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. 100% đảng viên tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng. Đảng viên trong chi bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những khó khăn, thách thức.

2.jpg

Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy TAND
tối cao ghi nhận những thành tích đạt được của Chi bộ vụ Tổng hợp

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng năm, từng giai đoạn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị đưa các nội dung này tại các buổi sinh hoạt của Chi bộ nhằm kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tư tưởng lệch lạc, lối sống, đạo đức suy thoái trong nội bộ. Đảng viên trong Chi bộ nhận diện tốt 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 100% đảng viên không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ vững lập trường, bản lĩnh của người đảng viên, công chức Tòa án.

Hàng năm, Chi bộ đều xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát và đã tiến hành kiểm tra, giám sát 20% đảng viên (04 Đảng viên/năm) trong Chi bộ theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng theo định kỳ và báo cáo đánh giá thực hiện công tác kiểm tra, giám sát gửi Đảng ủy đúng thời hạn.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao khẳng định Đại hội Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao là sự kiện chính trị quan trọng để Chi bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới. Đây cũng là dịp để cấp ủy Đảng nhìn nhận đánh giá vai trò, trách nhiệm của Chi bộ trong tổ chức hoạt động thời gian qua.

1.jpg

Đại hội bỏ phiếu bầu Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động Vụ Tổng hợp, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh mặc dù khối lượng công việc của Vụ Tổng hợp là rất lớn, đa phần là những nhiệm vụ quan trọng, khó và yêu cầu ngày càng cao, nhưng Chi bộ Vụ Tổng hợp trong nhiệm kỳ qua có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn phát huy những điều kiện thuận lợi, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

Để khắc phục tồn tại, khó khăn và phát huy thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Lê Văn Minh đề nghị Chi bộ Vụ Tổng hợp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn.

Untitled-1.jpg

Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý.

Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

Tại Đại hội trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bỏ phiều bầu Ban Chi ủy Chi bộ Vụ Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Phạm Công Tuyến tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Hoài Thương làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Chu Thị Thu Hiền là Chi ủy viên.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 355
ácdscv