Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

(28/05/2020 16:00)

Ngày 27/5/2020, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế TAND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Thẩm phán TAND tối cao; toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế.

Mở đầu Đại hội, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; nghe tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Tại Đại hội, Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2017 - 2020 Trần Văn Thư đã trình bày Báo cáo Chính trị của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, các yêu cầu và nhiệm vụ được giao về 03 nhóm công việc là (1) hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, (2) nghiên cứu pháp luật quốc tế, (3) thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật do nước ngoài tài trợ, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Chi ủy đã ban hành kịp thời các Nghị quyết của Chi bộ về nhiệm vụ trọng tâm hàng năm; phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban chi ủy; ban hành Quy chế sinh hoạt chi bộ trong nhiệm kỳ; Quy chế phối hợp giữa Chi bộ và chính quyền của Vụ Hợp tác quốc tế làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động cụ thể. 100% đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các đảng viên đã phát huy vai trò gương mẫu về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, là tấm gương tốt cho quần chúng noi theo.

3.jpg

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phó Chánh án TAND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy TAND tối cao; Chi bộ có sự tham gia sinh hoạt của 01 đồng chí là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao; 01 Thẩm phán TAND tối cao am hiểu và có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động đối ngoại. Luôn thực hiện nguyên tắc dân chủ “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”; những vấn đề thuộc lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đều được đưa ra tập thể cấp ủy bàn bạc và thống nhất, không có hiện tượng độc quyền, độc đoán; Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo và phối hợp với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp và phân công nhiệm vụ cho công chức, đảng viên trong đơn vị; thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ quản lý; giữ vững ổn định chính trị nội bộ; chấp hành kỷ luật lao động; cải tiến và nâng cao tinh thần tự chủ, sáng tạo trong công việc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022 như: tăng cường và chú trọng hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đơn vị; tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tối cao; tăng cường công tác phối hợp giữa Chi ủy và lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; Cải tiến nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình nhằm xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh; Tăng cường và đổi mới công tác thông tin trong Đảng; đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2.jpg

Đồng chí Trần Văn Thư, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các tham luận thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ, được đại diện Đảng ủy cấp trên đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế đã đạt được.

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ là sự kiện chính trị quan trọng để Chi bộ nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

1.jpg

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền tin tưởng tập thể Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, đưa Chi bộ tiếp tục phát triển hơn trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Bên cạnh các giải pháp đã đề ra, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đề nghị Chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đảng viên, công chức Vụ Hợp tác quốc tế cần có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống lành mạnh, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Hai là, Đánh giá hàng năm, Chi bộ đều hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ: Có ít nhất 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đảng viên khác đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đảng viên được tặng Bằng khen, Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy TAND tối cao.

Ba là, Ban Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao trong công tác đối ngoại, nghiên cứu pháp luật quốc tế và thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài; lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác trong đơn vị, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; củng cố và xây dựng đoàn kết trong Chi bộ; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng; lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động theo quy định; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt v.v...

Bốn là, công tác sinh hoạt Chi bộ được thực hiện đúng quy định của Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ ngày càng vững vàng về chính trị, tư tưởng; gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch làm việc khoa khoa học, chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo trong việc triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Untitled-1.jpg

Đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Thúy Hiền và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh - Thẩm phán TAND tối cao chụp ảnh lưu niệm với tập thể đảng viên Vụ Hợp tác quốc tế

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế Trần Văn Thư trân trọng tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tối cao. Thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, đồng chí Trần Văn Thư hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả: đồng chí Trần Văn Thư được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Chu Trung Dũng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 992
ácdscv