Skip to main content

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025

(28/05/2020 16:23)

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và 80 đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao.

Theo Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 được đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao trình bày tại Đại hội, Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao hiện có 80 đảng viên, tiền thân là Chi bộ Văn phòng, với 07 Tổ đảng trực thuộc. Ngày 05/11/2019, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 478-QĐ/ĐU về việc thành lập Đảng bộ Văn phòng là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, đồng thời quyết định thành lập 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng và chỉ định cấp ủy Chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng bộ Văn phòng luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng; đồng thời xác định phương châm chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, triển khai các chương trình công tác toàn khóa và hàng năm nhằm thực hiện tốt công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. Tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng đoàn kết thống nhất đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ đảng viên nên đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ xác định tại Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

4.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao Bùi Ngọc Hòa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Việc thành lập Đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và thành lập các Chi bộ trực thuộc là điều kiện thuận lợi để các đảng viên trong Đảng bộ có điều kiện sinh tham gia sinh hoạt, phù hợp với đặc thù công việc của từng đơn vị chức năng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ. Công tác phát triển đảng viên đã có nhiều tiến bộ cả về chất lượng và số lượng đảng viên được kết nạp mới; công tác kiện toàn tổ chức của đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận; công quản lý đảng viên và các mặt công tác khác đạt những kết quả đáng khích lệ và có nhiều tiến bộ hơn so với nhiệm kỳ trước.

Chất lượng hoạt động của Đảng bộ, đơn vị có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị; đại đa số cán bộ đảng viên và công chức, người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp ủy triển khai các mặt hoạt động của Đảng bộ một cách có hiệu quả và có chất lượng.

Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả thiết thực trong công tác. Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng.

2.jpg

1.jpg

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng
Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025

Cấp ủy tập trung lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị. Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa cấp ủy đảng đảng và Thủ trưởng đơn vị, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao khẳng định Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao là sự kiện chính trị quan trọng để Đảng bộ nhìn nhận đánh giá đúng thực chất nhiệm vụ chính trị của mình trong suốt một nhiệm kỳ qua, qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ tới.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bùi Ngọc Hòa đề nghị Đảng bộ Văn phòng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

3.jpg

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí cũng đề nghị cần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn; đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

Với quyết tâm cao cùng những thành tích đạt được, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bùi Ngọc Hòa bày tỏ tin tưởng Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Untitled-1.jpg

Phó Bí thư Đảng ủy Bùi Ngọc Hòa chúc mừng Ban Chấp hành
Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Theo đó, các đồng chí Ngô Tiến Hùng, Bí thư Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Trần Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Kỳ, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Loan, Phó Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Trần Văn Hiếu, Trưởng phòng Quản lý phương tiện; Vũ Ngọc Hòa, Trưởng phòng Quản trị, Lễ tân và Khánh tiết; Nguyễn Thị Thu Hường, Phó trưởng phòng Hành chính – Tư pháp; Phạm Xuân Nhạ, Trưởng phòng Tham mưu – Tổng hợp; Vũ Việt Dũng, Trưởng phòng Thông tin – Truyền thông đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng bộ Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1395
ácdscv