Skip to main content

Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(29/05/2020 09:01)

Tiến tới Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, ngày 26/5/2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, Chi bộ Ban Thanh tra tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Tống Anh Hào, Phó Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và sự tham dự của toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Thanh tra.

1.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Du phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ nêu rõ, hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ qua đã có những chuyến biến tích cực được thể hiện trên tất cả các mặt như giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Đảng; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao; chất lượng kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu về chỉ đạo, điều hành và quản lý của Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát Thẩm phán và phòng, chống tham nhũng ngày càng được củng cố, kiện toàn.

Có được những kết quả trên là do trong quá trình hoạt động, Chi bộ luôn bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; phát huy cao nhất tính tự giác và trách nhiệm của cá nhân mỗi đảng viên; vai trò tiền phong, gương mẫu, tác phong sâu sát, nói đi đôi với làm của các đảng viên là lãnh đạo được thể hiện rõ trong các mặt hoạt động của Chi bộ và của đơn vị.

Về hạn chế, tồn tại, báo cáo cũng đã chỉ rõ một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới như công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ, tinh thần phê và tự phê bình của một số đảng viên trong Chi bộ…

Từ thực tế hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm đó là, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ban Chi ủy và lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; Chi ủy Chi bộ phải luôn bám sát tinh thần chỉ đạo tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Nghị quyết của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao trong triển khai thực hiện các mặt công tác; việc ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện phải sát với thực tế, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; Chi ủy Chi bộ cần đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường năng lực lãnh đạo, điều hành, coi trọng bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng cho các chi ủy viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Thanh tra trong nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Phó Chánh án chia sẻ sâu sắc đối với những khó khăn mà Chi bộ Ban Thanh tra cũng như đơn vị gặp phải trong thời gian qua để đáp ứng khối lượng công việc rất lớn mà đơn vị được giao. Tuy nhiên, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trong các lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra; công tác giám sát Thẩm phán, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, đều là những lĩnh vực công tác nhạy cảm, đòi hỏi phải thận trọng, khách quan. Đồng chí Phó Chánh án nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Chi bộ và đơn vị Ban Thanh tra như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hợp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng mọi hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng và chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý.

Thứ tư, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

Untitled-2.jpg

Chi ủy chi bộ Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Khuyến, Trưởng ban làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Hoàng Minh Sơn làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Đỗ Xuân Hồng là Chi ủy viên.

Đại hội khẳng định quyết tâm của tập thể công chức, đảng viên Chi bộ Ban Thanh tra tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khuyết điểm, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Thanh tra nhiệm kỳ 2020 - 2022 đề ra.

Hoàng Minh Sơn


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2766
ácdscv