Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

(27/05/2020 14:18)

Ngày 26/5/2020, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND tối cao tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ TAND tối cao. Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp có hiệu quả và làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; lãnh đạo việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác phát triển đảng, lãnh đạo đoàn thể, quần chúng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Số lượng đảng viên đông (33 đảng viên/35 công chức, người lao động). Các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Trong Chi bộ có 3 đồng chí là Đảng uỷ viên Đảng bộ TAND tối cao nên việc nắm bắt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên luôn kịp thời.

3.jpg

Đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo
Đảng ủy TAND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Chi bộ đã làm tốt công tác dân vận, quan tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động. Ngoài ra, đã duy trì tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa cấp uỷ với Ban cán sự đảng, Đảng uỷ cấp trên, lãnh đạo đơn vị duy trì tốt khối đoàn kết nội bộ nên Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và các cuộc vận động lớn khác trong tình hình mới.

Quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tập trung xây dựng mối quan hệ thân ái giữa đảng viên với đảng viên, đảng viên với quần chúng, giữa quần chúng với nhau.

2.jpg

Đồng chí Nguyễn Chí Công, Chi ủy viên Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế
và Quản lý khoa học phát biểu tại Đại hội

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, bảo đảm công bằng, dân chủ, mang lại niềm tin của nhân dân đối với Toà án; lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng trong Chi bộ, đơn vị đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao hiệu quả, chất lượng.

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình tự kiểm tra, giám sát, gắn công tác kiểm tra với giám sát để ngăn chặn kịp thời, khắc phục những sai sót khi triển khai thực hiện nhiệm vụ; Tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy đối với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt công tác tham mưu, đề xuất, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được phân công; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học có hiệu quả, đúng tiến độ, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn phục vụ công tác chính trị của TAND...

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022. Các ý kiến tham luận đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

vu phap che.jpg

Ra mắt Chi ủy Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND tối cao đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Chi bộ Pháp chế và Quản lý khoa học, ghi nhận những thành tích Chi bộ Vụ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, cần chú trọng công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học theo hướng gắn công tác với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của TAND. Bên cạnh những mặt tích cực, đồng chí Lê Văn Minh cũng chỉ ra một số lưu ý cần rút kinh nghiệm.

1.jpg

Thay mặt cán bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Nguyễn Chí Công phát biểu lĩnh hội và xin hứa sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND tối cao trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong Vụ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, khẩn trương, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín và ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Nguyễn Chí Công làm Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2022; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Ngô Văn Nhạc làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội cũng đã bầu ra các đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TAND tối cao và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 158
ácdscv