Skip to main content

Cục Kế hoạch-Tài chính Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(29/05/2020 14:49)

Ngày 28/5/2020, Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Sáng tạo - Phát triển, cùng ý chí quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy cơ quan và sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Chánh án nên đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

4.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao
phát biểu chỉ đạo Đại hội

Chi bộ đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả và làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; lãnh đạo việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; làm tốt công tác phát triển đảng, lãnh đạo đoàn thể, quần chúng; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể... cũng được Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, nghiêm túc.

3.jpg

Đồng chí Lương Văn Việt, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Cục Kế hoạch - Tài chính
phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa Ban chi ủy với lãnh đạo đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện tốt nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ cơ sở.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện tốt các Nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Ban cán sự đảng và Đảng ủy TANDTC, nhất là các chính sách, chế độ liên quan đến nhiệm vụ quản lý tài chính, công sản, đầu tư xây dựng cơ bản.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quản lý, đánh giá, kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định; trong đó, đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Untitled-2.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TAND tối cao tặng hoa
Chi ủy Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC ghi nhận công tác chuẩn bị nghiêm túc của Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính cho Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do Chi ủy Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ của Đảng bộ TANDTC.

2.jpg

Các đồng chí Đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thuân đề nghị Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt Chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong Chi bộ tập trung nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn của Cục Kế hoạch - Tài chính.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Lương Văn Việt, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Cục Kế hoạch - Tài chính phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Thuân và cho biết, thời gian tới các nội dung này sẽ được tập thể lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính cụ thể hóa thành các Nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác, nhằm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của đơn vị.

1.jpg

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín và ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Đại hội đã bầu đồng chí Lương Văn Việt làm Bí thư Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc làm Phó Bí thư Chi bộ.

Gửi lời chúc mừng đến Ban Chi ủy Chi bộ Cục Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán TANDTC bày tỏ tin tưởng Chi bộ sẽ thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội thành công và hiệu quả trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã bầu ra Đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC và thông qua Nghị quyết Đại hội.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1549
ácdscv