Skip to main content

Đại hội Chi bộ Vụ Thi đua-Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022

(29/05/2020 15:08)

Ngày 28/5/2020, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh án TANDTC tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Chi bộ đặt ra phương hướng, mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy TANDTC để tổ chức thực hiện trong Chi bộ; trước mắt, chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND các hoạt động tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TAND lần thứ 4 tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2020) và Kỷ niệm các ngày Lễ lớn, sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó, chú trọng thực hiện các quy định của Trung ương về tiêu chuẩn đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị...

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe các tham luận và tham gia thảo luận góp ý đối với Báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các đại biểu cơ bản tán thành nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ về các kết quả đạt được, và nêu rõ hạn chế cùng những nguyên nhân tồn tại cần khắc phục.

3.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ,
Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh án TANDTC đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Vụ Thi đua - Khen thưởng, ghi nhận những thành tích Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; dành thời gian hơp lý cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh; bằng hình thức linh hoạt tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên tham gia tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan về lĩnh vực quản lý và chuyên môn, tìm ra giải pháp tốt nhất để lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; phòng chống biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo đảm tốt kỷ luật phát ngôn.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức và xác định trách nhiệm của cấp ủy, bí thư cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Kiên quyết, nghiêm minh xử lý các đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý.

Thứ tư, tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động đi vào chiều sâu gắn với công tác chuyên môn, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng đơn vị văn hóa.

2.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua -
Khen thưởng phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của Ban chi ủy và toàn thể đảng viên, Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng sẽ đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Văn Du đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng trong nhiệm kỳ tới; những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là căn cứ quan trọng để Chi bộ xác định, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

1.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Du tặng hoa Chi ủy Chi bộ Vụ Thi đua -
Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bằng hình thức bỏ phiếu kín và ra mắt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Hồng Quyền, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua - Khen thưởng làm Bí thư Chi bộ Vụ trường Vụ Thi đua - Khen thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Nguyễn Thị Lan Anh làm Phó Bí thư Chi bộ.

Gửi lời chúc mừng đến Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 cũng như Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chánh án TANDTC tin tưởng Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng sẽ thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội thành công và hiệu quả trong thời gian tới.

Đại hội cũng đã bầu ra Đảng viên dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Untitled-2.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Du chụp ảnh lưu niệm với tập thể Chi bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1340
ácdscv