Skip to main content

Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua

(15/06/2020 10:27)

Ngày 12/6/2020, tại Học viện Tòa án, Cụm thi đua số VI TAND tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, khen thưởng phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TAND giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị trong giai đoạn tiếp theo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI.

image

Đồng chí Nguyễn Minh Sử, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án,
Cụm trưởng Cụm thi đua số VI phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sử, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Học viện Tòa án, Cụm trưởng Cụm thi đua số VI nhấn mạnh: Thời gian qua, Cụm thi đua số VI đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước; chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong ngành theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua được phát động trong những năm qua đã có tác dụng tạo ra không khí thi đua sôi nổi, thực sự là động lực thúc đẩy các đơn vị trong Cụm tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu công tác của ngành.

Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vượt các chỉ tiêu thi đua của Cụm đề ra và được khen thưởng các hình thức cao, thực sự là những bông hoa, tấm gương tiêu biểu để cán bộ, công chức của Cụm nhân rộng, học tập và noi theo.

image

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Hưng, Phó trưởng Cụm thi đua số VI đã báo cáo tóm tắt sơ kết phong trào 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo nêu rõ, Cụm thi đua số VI đã luôn chủ động phát động, duy trì các phong trào thi đua và được cán bộ, công chức hưởng ứng, tạo động lực thi đua, hăng say làm việc.

Phát huy khả năng, tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Các đơn vị đã phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của TAND.

Việc phát động các phong trào thi đua luôn bám sát, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, có sự phối hợp chặt chẽ, của Cáp ủy, tập thể lãnh đạo với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… đã phát huy được tác dụng làm động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện và tích cực tham gia đạt hiệu quả cao trên các mặt công tác.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số VI tiếp tục thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 theo các Nghị quyết, Chỉ thị, của Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC, đặc biệt là để tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng TAND phát động; tạo khí thế thi đua sôi nổi, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, ý chí quyết tâm nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương "Người tốt, việc tốt” các mô hình tiên tiến để nhân rộng trong Cụm thi đua nói riêng và trong toàn hệ thống TAND nói chung.

Quá trình thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng với những kết quả đạt được, cùng các phương hướng nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phong trào thi đua yêu nước những năm tiếp theo của Cụm thi đua số VI sẽ ngày càng lớn mạnh, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng trên mọi lĩnh vực công tác.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị xét tặng thưởng Cờ thi đua TAND cho Văn phòng TAND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp và Vụ Pháp chế và Quản lý Khoa học và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 525
ácdscv