Skip to main content

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(07/08/2020 16:36)

Sáng ngày 07/8/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Thẩm phán, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

Theo báo cáo Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 được đồng chí Ngô Tiến Hùng, Chánh Văn phòng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị, trong thời gian qua, mặc dù có sự thay đổi trong tổ chức bộ máy, biên chế giảm, sức ép công việc lớn…, Đảng uỷ, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao đã quan tâm chỉ đạo và nhận được sự ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động, chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát. Ban cán sự đảng, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao thường xuyên tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên, các chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các cán bộ, đảng viên.

Đi đôi với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện các mặt công tác của các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác để kiểm tra tại các Tòa án nhân dân các cấp, các đơn vị trực thuộc.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TAND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Toà án nhân dân tối cao đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra, các Ban đảng trực thuộc thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Mặc dù công tác kiểm tra, giám sát còn gặp khó khăn, nhưng đã tạo sự chuyển biến một bước về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên của Tòa án nhân dân các cấp nói chung, của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nói riêng; giáo dục cán bộ, đảng viên trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức của cán bộ Tòa án, đặc biệt đã gắn liền việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không được làm”; luôn phấn đấu làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ công chức Tòa án với 8 chữ vàng “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.

Thay mặt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng và hệ thống Toà án nhân dân. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra đã phát hiện những vấn đề còn bất cập trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Những đơn vị, cá nhân được kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt.

image

Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Thẩm phán, Bí thư Đảng ủy
TAND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, ưu điểm đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót cần được nghiêm túc nhìn nhận và đề ra phương án khắc phục kịp thời, hiệu quả.

Để phát huy những thành tích đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại, khó khăn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du đề nghị tập thể Ủy ban Kiểm tra và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ chú trọng công tác giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; kiên quyết đấu tranh với tình trạng lợi dụng dịp tổ chức đại hội để tố cáo sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng đến nhân sự đại hội.

Công tác kiểm tra phải được thực hiện theo chương trình, kế hoạch hằng năm; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm; thực hiện đúng nguyên tắc, nhiệm vụ của công tác kiểm tra đảng, làm bài bản, chắc chắn, rõ đến đâu kết luận, xử lý đến đó, triệt để khắc phục vi phạm; chủ động.

Ủy ban Kiểm tra cấp trên tăng cường kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên ở cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời công khai kết quả kiểm tra, kết luận các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Toà án nhân dân tối cao. Qua đó, góp phần tuyên truyền công tác kiểm tra của Đảng, ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; giúp cho cán bộ kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải luôn tự đổi mới và hoàn thiện, bảo đảm cẩn trọng khi kết luận kiểm tra, giám sát. Đồng thời, để cán bộ, đảng viên giám sát hoạt động kiểm tra Đảng.

Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, để vi phạm không trầm trọng hơn.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Thẩm phán, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được.

Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thuân nhấn mạnh, năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn như 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020). Vì vậy, bên cạnh hoàn thành tốt công tác chuyên môn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới yêu cầu phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa, tập trung đấu tranh, ngăn chặn những yếu kém, tiêu cực trong Đảng, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Trong bối cảnh đó, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra đảng là hết sức quan trọng và nặng nề.

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Thuân đề nghị các Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại Hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Tòa án nhân dân tối cao đã trao tặng quà tri ân các đồng chí Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 878
ácdscv