Loading...
Skip to main content

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(05/09/2020 20:35)

Trong các ngày 04-05/9/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại biểu của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và đại diện một số ban, ngành Trung ương…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm Kế thừa – Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể là: Đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động cụ thể hóa và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên, các chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác đối với từng tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc; phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng với các hình thức, biện pháp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận, chuyên đề, gắn với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, đơn vị. Đội ngũ đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối của Đảng.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng.

Việc phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và các cấp ủy đảng trực thuộc trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn đã được tăng cường; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ và trong hoạt động của cơ quan; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng được thực hiện phù hợp với việc tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện quyết liệt đã bước đầu phát huy hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa các đơn vị được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

image

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao
nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và một số cấp ủy cơ sở trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đã bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy các cấp được đẩy mạnh, hiệu quả hơn. Việc công khai kết luận kiểm tra và xử