Loading...
Skip to main content

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(05/09/2020 20:35)

Trong các ngày 04-05/9/2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cùng đại biểu của các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao và đại diện một số ban, ngành Trung ương…

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945-13/9/2020).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm Kế thừa – Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể là: Đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động cụ thể hóa và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hàng năm của cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên, các chính sách và pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện công tác đối với từng tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc; phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng với các hình thức, biện pháp quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận, chuyên đề, gắn với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, đơn vị. Đội ngũ đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối của Đảng.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại Đại hội

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trong Đảng bộ đã đạt được những kết quả quan trọng.

Việc phối hợp với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và các cấp ủy đảng trực thuộc trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn đã được tăng cường; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ và trong hoạt động của cơ quan; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng được thực hiện phù hợp với việc tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân cấp cao đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện quyết liệt đã bước đầu phát huy hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa các đơn vị được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên.

image

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao
nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời kiện toàn cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao và một số cấp ủy cơ sở trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đã bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của cấp ủy; nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra và cấp ủy các cấp được đẩy mạnh, hiệu quả hơn. Việc công khai kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Sinh hoạt Chi bộ được duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thực chất hơn. Đảng ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên về công tác, đạo đức, lối sống; quan tâm đến công tác phát triển đảng viên.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể, phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

image

Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh Toà án nhân dân tối cao thực hiện các nhiệm vụ công tác với khối lượng công việc rất lớn: vừa phải tiến hành sắp xếp lại mô hình, cơ cấu, tổ chức, bộ máy để đổi mới hoạt động phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tái thẩm trong tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, các tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính gia tăng, thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được mở rộng; đồng thời, phải triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhưng Ban Thường vụ Đảng uỷ Toà án nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; động viên cán bộ, đảng viên công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đã được của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhưng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được Đại hội tập trung thảo luận, phân tích, làm sâu sắc hơn, toàn diện hơn; đồng thời, đề nghị mỗi Đảng viên trong Đảng bộ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao cho.

image

Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao thay mặt Ban chấp hành hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025 cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ phải xây dựng đoàn kết, là trung tâm đoàn kết. Đoàn kết trong Đảng là bài học kinh nghiệm sống còn, là bài học thành công của Đảng nên phải được chăm lo với một nỗ lực đặc biệt. Ban chấp hành Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao để xây dựng hệ thống Toà án trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ phải thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Toà án, nâng cao chất lượng chi bộ, lấy chi bộ làm nền tảng, đảng viên làm chủ thể để triển khai các nhiệm vụ của Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn.

Phải thường xuyên lãnh đạo, thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đảng bộ có đảng viên ưu tú thì Toà án sẽ có đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, thẩm tra viên ưu tú. Đây là đội ngũ sẽ quyết định chất lượng công tác và làm nên uy tín của Đảng bộ, của Toà án. Ban chấp hành Đảng bộ phải làm cho mỗi cán bộ, Thẩm phán phải thấy rõ hơn trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng, trước Nhân dân; không ngừng phấn đấu nêu gương. Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao phải đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng. Chú trọng cải tiến lề lối làm việc theo hướng khoa học; bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; góp phần quan trọng ngăn ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

image

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chú trọng hơn nữa việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tự rèn luyện, học tập; không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; bản lĩnh thực thi pháp luật và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, trên tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu bỏ phiếu bầu 23/23 Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương; lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Hồng Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao.

Đoàn Chủ tịch đã giao cho đồng chí Lê Hồng Quang là triệu tập viên Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc