Skip to main content

Thư cảm ơn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho các tập thể, cá nhân trong công tác xây dựng Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(16/10/2020 11:28)

Trong quá trình xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Để ghi nhận, cảm ơn những đóng góp to lớn đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao đăng toàn văn Thư cảm ơn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao:

image

(Quyết định 23/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 30/7/2020 và danh sách kèm theo được đăng tải trong Chuyên mục Thông báo chỉ đạo điều hành)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 948
ácdscv