Skip to main content

Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng

(11/11/2020 16:43)

Sáng ngày 11/11/2020, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về định hướng cải cách tư pháp trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm, góp ý kiến của các Thẩm phán, các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý hàng đầu trong và ngoài hệ thống Tòa án nhân dân.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến công cuộc cải cách tư pháp. Năm 2002, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới trong đó chọn một số nhiệm vụ trọng tâm của tư pháp để chỉ đạo cải cách. Năm 2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó đề ra chiến lược tổng thể về cải cách tư pháp. Trong Chiến lược cải cách tư pháp, Nghị quyết số 49-NQ/TW đã xác định Tòa án có vị trí trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TAND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp, hệ thống Tòa án nhân dân đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đề ra nhiều chủ trương với những giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả cải cách tư pháp.

Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn, bằng tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao với nền tư pháp nước nhà, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, sâu sắc, mang tính chiến lược cho Đảng về định hướng cải cách tư pháp trong giai đoạn tới. Ý kiến góp ý của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học sẽ được tổng hợp để Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao cân nhắc, đề xuất góp ý với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý đầu ngành đã tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, có rất nhiều ý kiến liên quan đến xác định vị thế của hệ thống Tòa án nhân dân trong bộ máy nhà nước giai đoạn 2021-2025; về yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn 2021-2045 đã được thể hiện đầy đủ tại định hướng cải cách tư pháp trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII…

Nêu ý kiến, GS.TSKH Đào Trí Úc, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật cho rằng Đại hội XIII của Đảng cần tiếp tục khẳng định quan điểm đã được lý luận và thực tiễn kiểm nghiệm coi Tòa án là trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm; đồng thời, cần khẳng định Tòa án nhân dân là thiết chế thực hành quyền tư pháp mà không phải thiết chế nào khác, dù có tham gia vào quỹ đạo, phạm vi của quyền tư pháp và được gọi dưới tên chung là “các cơ quan tư pháp”.

Vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền, đảm bảo tính đọc lập của Tòa án, của Thẩm phán cũng được sự quan tâm, xây dựng ý kiến của các đại biểu. GS.TS Võ Khánh Vinh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng cần đưa quan điểm tăng cường quyền tư pháp, quan điểm độc lập tư pháp, tăng cường vị thế của Thẩm phán trong cải cách tư pháp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng quan điểm trên, GS.TS Lê Hồng Hạnh, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật nhấn mạnh việc cải cách tư pháp cần hướng tới các giải pháp đảm bảo độc lập tư pháp cân bằng với vai trò lãnh đạo của Đảng về chủ trương, chính sách về công tác tư phá, trong đó chú trọng đến yêu cầu thượng tôn pháp luật trong quan hệ với Tòa án. Hoàn thiện và luật định các tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm và điều động Thẩm phán; chế độ lương, chế độ quản lý nhằm đảm bảo sự độc lập của Thẩm phán.

Cần tăng cường mọi nguồn lực cho cải cách tư pháp, đặc biệt nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính; đẩy mạnh phát triển nhân lực tư pháp đảm bảo đủ khả năng, năng lực để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp-GS.TS Võ Khánh Vinh cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều ý kiến góp ý đối về một số khái niệm, từ ngữ được sử dụng trong dự thảo văn kiện.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 450
ácdscv