Loading...
Skip to main content

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021

(10/03/2021 10:39)

Sáng 08/3/2021, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, cùng toàn thể công chức Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học.

image

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học đã thực hiện như: Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại TANDTC; Tham mưu, trình Chánh án ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-TANDTC và Thông tư số 03/2020/TT-TANDTC ngày 16-11-2020 của Chánh án TANDTC quy định chi tiết Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tham mưu việc tổ chức 07 Đoàn kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án tại 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao là Trưởng đoàn;...

Về công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh: Tham mưu cho lãnh đạo TANDTC nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng 02 Luật, bao gồm; Luật bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phá sản.

Các nhiệm vụ công tác khác như, tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ; xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật; tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ; công tác nghiên cứu khoa học... cũng được triển khai và đạt được nhiều hiệu quả.

Về phương hướng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tiếp tục triển khai nhiều phần việc quan trọng. Đối với công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Nghiên cứu xây dựng Thông tư của Chánh án TANDTC ban hành Quy chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn hướng dẫn chi trả thù lao của Hòa giải viên tại Tòa án; Tham mưu, nghiên cứu dự thảo giải đáp các vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo TANDTC, giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

Về công tác xây dựng Luật, Pháp lệnh: Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phá sản.

Công tác xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật: Trình Hội đồng Thẩm phán thông qua Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; Tiếp tục xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại TAND; Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, góp ý đối với các Nghị định, Thông tư liên tịch.

Trong công tác tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ: Tập trung rà soát, tổng kết thực tiễn áp dụng các Nghị quyết, các Thông tư liên tịch hướng dẫn Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và các Luật khác có liên quan để đề xuất, nghiên cứu, xây dựng các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán thay thế cho các văn bản hết hiệu lực hoặc có nội dung không còn phù hợp; Tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Hội đồng Thẩm phán hoàn thiện dự thảo giải đáp các vướng mắc trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; Tiếp tục xây dựng báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Phá sản; Nghị quyết số 01/2003 và Nghị quyết số 02/2004 của Hội đồng thẩm phán TANDTC.... Tổ chức tổng kết thực tiễn thi hành Luật Đất đai, phối hợp góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Trong công tác phát triển án lệ: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án để phát triển thành án lệ, xây dựng các dự thảo án lệ; Cấp phát cuốn án lệ và bình luận-quyển 3 và xây dựng, biên tập cuốn “Án lệ và Bình luận – Quyển IV; Tiếp tục vận hành Trang tin điện tử về án lệ của TANDTC.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC biểu dương và ghi nhận sự cố gắng và tích cực của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Bên cạnh những mặt tích cực, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cũng chỉ ra một số hạn chế thiếu sót cần rút kinh nghiệm như: Công tác xây dựng pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn đề ra; một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn xét xử còn chưa được hướng dẫn kịp thời.

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ yêu cầu Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chú trọng công tác xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học theo hướng gắn công tác với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ của TAND.

Thay mặt cán bộ Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học Nguyễn Chí Công đã tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TANDTC, đồng thời khẳng định sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Vụ.

Nhân dịp này, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC cũng đã tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đồng chí đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng; chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm thành công trong công tác, bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ

Đồng thời, mong muốn các đồng chí lãnh đạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ chị em phụ nữ về mọi mặt, kịp thời động viên, chia sẻ, ghi nhận xứng đáng những kết quả đạt được; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nữ; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ…

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 6503
Up to Top