Skip to main content

Kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu

(02/03/2021 10:34)

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-TANDTC ngày 25/02/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, ngày 01/3/2021, Đoàn kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Trần Văn Cò, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo Vụ Giám đốc kiểm tra III, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính và Ban Thư ký Tòa án nhân dân tối cao.

Đoàn Kiểm tra đã tập trung kiểm tra vào các nội dung: Công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành Luật, các hoạt động triển khai Luật; tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án; về cơ sở vật chất và tình hình tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021).

image

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi báo cáo về công tác
triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Nhìn chung, công tác chỉ đạo triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã rất tích cực, sát sao. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã bước đầu đạt được những kết quả khả quan.

Công tác thành lập Hội đồng tư vấn lựa chọn Hòa giải viên, quy trình thẩm định hồ sơ tuyển chọn, bồi dưỡng, bổ nhiệm và cấp thẻ Hòa giải viên đã được Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thực hiện rất tốt, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đối tượng theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên. Tuy thời gian triển khai thi hành Luật chưa nhiều, nhưng số lượng Hòa giải viên được Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu bổ nhiệm là tương đối lớn. Trong đó, các Hòa giải viên đã tiến hành hòa giải thành, đối thoại thành một số lượng vụ, việc đáng kể.

Trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu đã được sử dụng rất lâu, đến nay đã xuống cấp, trong khi đó, số lượng án thụ lý, giải quyết ngày càng tăng, biên chế hiện tại cũng tăng hơn so với thời điểm mới xây dựng trụ sở, số phòng làm việc và phòng xét xử không đảm bảo cho hoạt động của các Tòa án… Từ đó, mỗi Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu chỉ bố trí được 01 phòng (vừa là Phòng hòa giải, đối thoại, vừa là Phòng làm việc cho Hòa giải viên); bàn, ghế phục vụ cho công tác hòa giải được tận dụng, chưa trang bị được bàn, ghế đúng chuẩn quy định, chưa bố trí được máy vi tính, phải sử dụng laptop của đơn vị, chưa có điều hòa…

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bạc Liêu, cũng như Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố khác trên cả nước rất mong được Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao cấp kinh phí để xây dựng Phòng Hòa giải, đối thoại, Phòng làm việc của Hòa giải viên đạt tiêu chuẩn; mua sắm trang thiết bị và các điều kiện khác nhằm phục vụ tốt cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án và cũng để Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án thực sự đi vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Bích


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 261
ácdscv