Loading...
Skip to main content

Các Tòa án triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp nhằm thực hiện 13 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021

(17/03/2021 09:33)

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quán triệt 13 nhiệm vụ trọng tâm công tác trong 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo công tác của các Tòa án 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021, trong 6 tháng công tác đầu năm 2021, Tòa án nhân dân các cấp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động triển khai thành công các mặt công tác. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế, thiếu sót.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác được xác định tại Nghị quyết số 01-NQ/BCS ngày 04/01/2021của Ban cán sự đảng và Chỉ thị số 01/2021/CT-CA ngày 05/01/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra các giải pháp và yêu cầu các Tòa án nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

Theo đó, các Tòa án cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc và các mặt công tác khác. Cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý; phát huy tính sáng tạo và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, Thẩm phán; chỉ đạo các Tòa án làm tốt công tác tự kiểm tra và phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nâng cao kỷ cương, kỷ luật công vụ, kịp thời khen thưởng, vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

image

Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao quán triệt các giải pháp mang tính đột phá để
khắc phục tồn tại, thực hiện thành công nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021

Trong công tác cán bộ phải thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, Thẩm phán, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Tăng cường động viên cán bộ, công chức tích cực tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm tốt công tác phê bình, khắc phục tồn tại, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kiện toàn đội ngũ công chức của các Tòa án, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, nhất là kỹ năng điều hành phiên tòa, các văn bản pháp luật mới hướng dẫn đường lối xét xử cho Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân.

Các Tòa án cần chủ động đề xuất cơ quan có thẩm quyền đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách, trong đó tập trung đổi mới về định mức chi, chế độ chi, định mức trang cấp phương tiện làm việc và quy mô xây dựng trụ sở nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho các Tòa án. Xây dựng chế độ chính sách tiền lương phù hợp với lao động đặc thù của Tòa án, có chính sách ưu tiên, khuyến khích cán bộ, công chức đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

image

image

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất

Tăng cường công tác hướng dẫn, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; tập trung giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan Đảng, chính quyền ở trung ương, điạ phương và các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các mặt công tác của Tòa án.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát của Nhân dân và các cơ quan dân cử đối với các hoạt động của Toà án, kịp thời phát hiện những tồn tại, yếu kém trong công tác xét xử để sửa chữa, khắc phục.

Những giải pháp mang tính căn cơ trên cần phải được triển khai thực hiện một cách sâu rộng, đồng bộ nhằm thực hiện thắng lợi 13 nhiệm vụ trọng tâm công tác mang tính đột phá đã được Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quán triệt tại Hội nghị.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3557
Up to Top