Skip to main content

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(29/03/2021 09:29)

Trong các ngày 27-28/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc“Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao tham gia tại 06 điểm cầu: Tòa án nhân dân tối cao, Học viện Tòa án, Vụ Công tác phía Nam và 03 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Các điểm cầu Tòa án nhân dân tối cao được kết nối với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, khoa học, thực chất, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy Tòa án các cấp, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn hệ thống, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

image

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội nghị

Báo cáo viên của Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, những người đã trực tiếp mang tâm huyết, trí tuệ đóng góp tích cực cho công tác xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, cùng với đảng viên cả nước, đảng viên sinh hoạt các các Chi bộ, Đảng bộ thuộc Tòa án nhân dân đã được quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

image

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

image

Đảng viên Tòa án nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Hội nghị, trước đó Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 12-CV-ĐU ngày 23/3/2021 về việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các Tòa án quán triệt thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công trong điều kiện đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh COVID - 19.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1381
ácdscv