Skip to main content

Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân

(18/05/2021 15:08)

Chiều ngày 17/5/2021, Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng đề án đổi mới tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới tổ chức phiên họp toàn thể.

PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và đại diện các cơ quan, ban ngành Trung ương.

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách tư pháp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, thi hành Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Tòa án nhân dân các cấp đã từng bước được kiện toàn về tổ chức bộ máy, đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án được củng cố, tăng cường cả về số lượng và chất lượng; cơ sở vật chất đã có bước phát triển nhất định tạo điều kiện để các Tòa án nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại vụ, việc đáp ứng các chỉ tiêu, yêu cầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

image

PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo đánh giá cao ý kiến đóng góp tại phiên họp

Tuy nhiên qua thực tế hoạt động, Tòa án nhân dân đã bộc lộ một số hạn chế; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn còn chồng chéo, trùng lặp; số lượng biên chế Thẩm phán chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;...

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết việc đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng. Thực hiện được những chủ trương cốt lõi của Đảng đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết về cải cách tư pháp; đổi mới tổ chức Tòa án nhân dân phải trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

image

Phiên họp toàn thể Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy TAND

Trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến thì Đề án cần phải lấy ý kiến của các Tòa án, các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương để hoàn thiện, sao cho Đề án đảm bảo chất lượng, khoa học, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, vì vậy, Chánh án Nguyễn Hòa Bình mong muốn các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập cho ý kiến đối với đề cương chi tiết; kế hoạch, chương trình triển khai; về việc gửi dự thảo Đề án để lấy ý kiến của cơ quan hữu quan; báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Đồng chí Chủ tịch nước;…

Đóng góp ý kiến đối với dự thảo Đề án, các đại biểu cơ bản đánh giá cao bố cục, nội dung của dự thảo Đề án. Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện Đề án, một số ý kiến cho rằng nên bổ sung phạm vi Đề án và mục về kinh nghiệm quốc tế; nên có kiến nghị, đề xuất cụ thể, riêng biệt đối với từng bộ, ban ngành; chỉnh sửa lại tên Đề án;…

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2827
ácdscv