Skip to main content

Tòa án nhân dân tối cao dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(19/05/2021 11:24)

Sáng 19/5/2020, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao cùng Công đoàn, Đoàn thanh niên đã tổ chức dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) tại Khu tưởng niệm Bác trong trụ sở TAND tối cao.

Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí thiêng liêng, thành kính, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao cùng các đồng chí lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao đã dâng hương, lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao cùng các thành viên trong đoàn thắp hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng.

Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

image

Trước anh linh của Người, cán bộ, công chức, người lao động toàn hệ thống TAND đoàn kết một lòng,
quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu lựa chọn

Trước anh linh của Người, cán bộ, công chức, người lao động toàn hệ thống TAND đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu lựa chọn, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

image

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi đó là công việc quan trọng cần triển khai thường xuyên; vận dụng sáng tạo, thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước... qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công chức, người lao động toàn hệ thống TAND nguyện ra sức thi đua, học tập, lao động, rèn luyện, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng, đặt lợi ích của nhân dân, dân tộc lên trên hết, nguyện phụng công thủ pháp, chí công vô tư như lời Bác dạy.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2751
ácdscv