Skip to main content

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án

(21/06/2021 15:48)

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã gặp mặt, chúc mừng tập thể lãnh đạo, công chức, nhân viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án.

Chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền, thừa ủy quyền của Chánh án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Du, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Tòa án nhân dân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án, ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được, động viên các cơ quan báo chí, tuyên truyền không ngừng nỗ lực phấn đấu để có những kết quả cao hơn, góp phần tuyên truyền, phản ánh những chủ trương, kế hoạch, hoạt động của Tòa án nhân dân.

image

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền Tòa án nhân dân
chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du yêu cầu các cơ quan báo chí, tuyên truyền tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển của đất nước và chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án đổi mới tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp; các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án nhân dân phải thường xuyên quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, tinh thông về nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án cần thực hiện nghiêm túc định hướng, quy định về quy hoạch báo chí theo Đề án đã được Bộ Chính trị, Trung ương Đảng thông qua để vừa bảo đảm quản lý tốt, vừa tạo điều kiện cho báo chí phát triển; các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án phải nhanh nhạy, cập nhật công nghệ mới, mở rộng các hình thức, kênh tiếp nhận công chúng, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, vừa đưa tin và định hình dư luận…

image

image

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí, tuyên truyền của Tòa án

Khẳng định những thành tích mà các cơ quan truyền thông của Tòa án đã được trong thời gian qua, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chíthực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Tòa án nhân dân đã luôn thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền của Đảng và của Tòa án nhân dân; nghiêm túc triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2831
ácdscv