Skip to main content

Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

(16/09/2021 18:22)

Ngày 16/9/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tham dự và chúc mừng các đồng chí được giao phó trọng trách mới, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Chánh án, các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội…, và các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố các Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các đồng chí Ngô Tiến Hùng, sinh năm 1962, Thẩm phán cao cấp, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Đào Thị Minh Thủy, sinh năm 1970; Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1971, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Nguyễn Biên Thùy, sinh năm 1970; Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao - chức danh tư pháp vô cùng cao quý, nhưng cũng đầy trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân tin tưởng giao phó. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào to lớn mà còn là trách nhiệm nặng nề của các đồng chí.

image

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao các Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước khẳng định, trong bộ máy Nhà nước, hệ thống Tòa án nhân dân có vị trí hết sức quan trọng, được Hiến pháp ghi nhận “Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước CHXHCN Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp…; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Đặc biệt, các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của Tòa án trong hệ thống các cơ quan tư pháp, xác định Tòa án có vị trí trung tâm và hoạt động xét xử là trọng tâm. Đồng thời cũng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp, nhất là đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được xác định là những chuyên gia đầu ngành về pháp luật, có kinh nghiệm công tác trong hệ thống Tòa án.

Chủ tịch nước đề nghị toàn thể cán bộ, thẩm phán, công chức, viên chức trong hệ thống Tòa án nhân dân nói chung và các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mới được bổ nhiệm lần này nói riêng cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

image

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Giao nhiệm vụ cho các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò, vị thế của Tòa án nhân dân nói chung, trách nhiệm của người Thẩm phán nói riêng. Người Thẩm phán phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm rất cao trước pháp luật, trước nhân dân. Bất kỳ sai sót nào của Thẩm phán đều ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng xét xử, ảnh hưởng đến uy danh của Toà án, đến niềm tin của người dân vào pháp luật và công lý. Vì vậy, trong công tác xét xử không cho phép người Thẩm phán có những quyết định, phán quyết chủ quan, không đúng pháp luật, không hợp lòng dân, không đảm bảo công lý. Mỗi bản án đều phải là những chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội và có tác dụng giáo dục pháp luật, định hướng hành vi của người dân, của cả xã hội; qua đó khuất phục được tội phạm, thuyết phục được người dân và tạo sự đồng thuận, tuân thủ trong xã hội.

Đối với chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các đồng chí còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ, thể hiện bản lĩnh của mình trong vai trò là thành viên của cơ quan xét xử cao nhất; làm tốt công tác tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật để ban hành các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất; lựa chọn các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, có tính chuẩn mực của các Tòa án, tổng kết phát triển thành án lệ để áp dụng trong xét xử.

Không ngừng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xét xử; giữ gìn, bảo vệ pháp luật, không thiên lệch, hết mực công tâm, không vì lợi ích riêng tư. Người thẩm phán phải có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu kiến thức xã hội, phong tục, tập quán của từng địa phương để có những phán quyết thấu tình, đạt lý, thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ là “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” và phải “gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân”. Phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực và nhân hậu; tự rèn luyện tu dưỡng để nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Trong công tác cần thường xuyên phải nhìn nhận, đánh giá lại chính mình, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vượt qua mọi cám dỗ trong cuộc sống.

image

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tập thể lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán
Tòa án nhân dân tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí mới được bổ nhiệm

Chủ tịch nước tin tưởng các tân Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và tất cả các Thẩm phán luôn là những tấm gương sáng, có đức, có tài và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Dũng hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân để Nhân dân cảm nhận và thụ hưởng được công bằng và lẽ phải; nghiêm minh và nhân văn trong mỗi phán quyết tư pháp; không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; liêm khiết, trung thực, dũng cảm kiên quyết bảo vệ công lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2456
ácdscv