Skip to main content

Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021

(12/10/2021 17:15)

Sáng ngày 12/10, tại Hà Nội, Cụm thi đua số VI Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị với Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ có đồng chí Nguyễn Khuyến, Trưởng ban Thanh tra, Trưởng Cụm thi đua số VI; đồng chí Trần Quốc Việt, Tổng Biên tập Tạp chí Tòa án, Phó Trưởng Cụm thi đua số VI.

Cụm thi đua số VI gồm 12 đơn vị (Văn phòng, Vụ Tổ chức- Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch-Tài chính, Ban Thanh tra, Vụ Thi đua- Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân), có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác xây dựng ngành; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tiếp tục bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số VI tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phong trào thi đua. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị có những đổi mới so với những năm trước, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, do đó, chất lượng công tác được nâng lên. Công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua tại các đơn vị được đổi mới theo hướng thực chất, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc.

Các đơn vị trong Cụm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống Tòa án nhân dân, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, bằng nhiều hình thức phong phú, biểu dương kịp thời những trường hợp đạt thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

image

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ khẳng định, các đơn vị trong Cụm thi đua số VI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều đơn vị đã tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, cùng thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ công tác được giao.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ biểu dương và chúc mừng thành thành tích của các tập thể, cá nhân trong Cụm thi đua số VI đã đạt được trong năm 2021.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiếp pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân.

Các đơn vị trong Cụm cần mạnh dạn đăng ký chỉ tiêu thi đua, chủ động hơn nữa việc triển khai phát động và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để tạo động lực cho công chức và người lao động đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; nội dung, chủ đề các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị gắn liền với chủ đề thi đua xuyên suốt của hệ thống Toà án nhân dân. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

image

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Phong trào thi đua của Cụm thi đua số VI phải thiết thực, tạo động lực việc đẩy nhanh tiến độ, có tính lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra; đồng thời, phải tiếp tục chú trọng việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Cũng tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân” đối với Văn phòng, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng, Học viện Tòa án; “Cờ thi đua Chính phủ” đối với Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng và bầu Trưởng Cụm đối với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Phó Cụm trưởng đối với Báo Công lý.

Trên cơ sở những kết quả thi đua đạt được trong năm 2021, các đơn vị Cụm thi đua số VI đã ký giao ước thi đua năm 2022, đánh dấu sự thành công của Hội nghị và tạo động lực cho phong trào thi đua trong thời gian tới.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1666
ácdscv