Skip to main content

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao

(15/10/2021 17:13)

Chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã làm việc với Ban cán sự đảng TAND tối cao về kết quả thực hiện cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân và định hướng những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Tòa án nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ xét xử, thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hệ thống Tòa án đã chủ động, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng xét xử, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao; chất lượng công tác xét xử tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan thấp hơn chỉ tiêu của Quốc hội giao, đặc biệt Tòa án các cấp đã chủ động triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tòa án nhân dân đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng; Tòa án đã đưa ra xét xử hàng ngàn vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp; đã phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản để thu hồi hàng chục nghìn tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật. Các Tòa án ban hành bản án đúng pháp luật, thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng nhân văn, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tình, ủng hộ.

Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; trong đó, nhiều chủ trương, nhiệm vụ lớn về cải cách tư pháp đã được Tòa án nhân dân đề xuất, thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật và được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

image

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban cán sự đảng TAND tối cao

Tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Tòa án tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới; chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Tòa án được thực hiện kịp thời và đúng pháp luật. Tòa án nhân dân các cấp đã triển khai nhiều giải pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ đối với Thẩm phán, đặc biệt đã đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, thành tích nổi bật của Tòa án nhân dân các cấp; những kết quả đó đã góp phần quan trọng cùng các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả cải cách tư pháp, đưa nền tư pháp nước ta có những bước phát triển quan trọng trong việc bảo về quyền công lý, bảo vệ quyền con người, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo môi trường lành mạnh, ổn định cho sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước.

image

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với Chủ tịch nước

Đánh giá cao những nội dung cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu hệ thống Tòa án nhân dân cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người không có tội; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án được dư luận quan tâm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Xây dựng hệ thống Tòa án và nền tư pháp công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Tòa án. Hoạt động tư pháp phải đặt người dân vào vị trí trung tâm, các Tòa án phải kiên trì thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tiếp tục tích cực và có trách nhiệm hơn nữa trong xây dựng thể chế, để chủ động thích ứng, giải quyết các vấn đề mới đặt ra cho Tòa án và nền tư pháp.

image

Quang cảnh buổi làm việc

Về định hướng cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là xu thế tất yếu nhằm tiến tới xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách để thích ứng tốt hơn với những đòi hỏi cấp bách trong tình hình mới nhằm xây dựng nền tư pháp tiên tiến, hiện đại, bắt kịp các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới.

Các Tòa án tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ trương, hành lang pháp lý để xây dựng thành công Tòa án điện tử nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường công khai, minh bạch với chi phí thấp, nâng cao khả năng tương tác, tiếp cận của người dân, là công cụ hiệu quả để kiểm tra, giám sát hoạt động tư pháp, đánh giá chất lượng, năng lực và chất lượng của Thẩm phán.

Tiếp tục thăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Tòa án, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ Thẩm phán “thanh liêm, chính trực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật và mẫu mực về đạo đức”, Thẩm phán là tấm gương sáng trong bảo về công lý, bảo vệ pháp luật, xứng đáng với niềm tin, sự trân trọng của Nhân dân.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1442
ácdscv