Loading...
Skip to main content

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC

(12/11/2021 15:20)

Ngày 12/11, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC dự và trao quyết định tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

image

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC
trao Quyết định và tặng hoa cho 3 đồng chí được bổ nhiệm

Tại buổi Lễ, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC đã công bố các Quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC, kể từ ngày 15/11/2021. Cụ thể:

Quyết định số 1586/QĐ-TANDTC ngày 11/11/2021 về việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức - Cán bộ, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ TANDTC và TAND cấp cao thuộc Vụ Tổ chức – Cán bộ TANDTC.

Quyết định số 1588/QĐ-TANDTC ngày 11/11/2021 về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức - Cán bộ, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Quyết định số 1589/QĐ-TANDTC ngày 11/11/2021 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức - Cán bộ, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 15/11/2021.

image

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC
phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm các đồng chí lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ Tổ chức - Cán bộ thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC trong công tác xây dựng ngành nói chung, củng cố, kiện toàn tổ chức để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của đơn vị nói riêng.

Đồng chí Vụ trưởng Trần Anh Tuấn tin tưởng trên cương vị mới, các đồng chí mới được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị, cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Tổ chức - Cán bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TADNTC.

image

Đồng chí Trần Anh Tuấn, tân Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ TANDTC
và TAND cấp cao phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Trần Anh Tuấn, tân Trưởng phòng Phòng Quản lý cán bộ TANDTC và TAND cấp cao cảm ơn sự quan tâm của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo TADNTC, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ công tác mới.

Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ giữ vững phẩm chất chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham mưu, đoàn kết tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 0
ácdscv