Loading...
Skip to main content

Đảng bộ TANDTC tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(26/11/2021 08:50)

Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Đảng bộ TANDTC tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày 24/11, tại Hội trường Diên Hồng (tòa nhà Quốc hội), Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành. Đảng bộ TANDTC tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; cùng 600 đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành; văn nghệ sỹ và đại diện lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội...

image

Điểm cầu TANDTC tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến

Tại điểm cầu TANDTC có các đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ; Nguyễn Văn Tiến, các thành viên Hội đồng Thẩm phán, Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC; Ban Chi ủy Chi bộ các Cục, Vụ thuộc TANDTC. Ngoài ra còn có các điểm cầu TAND cấp cao tại Hà Nội; Học viện Tòa án; TAND cấp cao tại Đà Nẵng; TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Vụ công tác phía Nam TANDTC…

Hội nghị nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước và triển khai quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị cũng là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

image

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu TANDTC

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày báo cáo tóm tắt về “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đại diện lãnh đạo Thủ đô Hà Nội, Thừa Thiên Huế, An Giang cùng đại biểu, lãnh đạo một số địa phương, đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cũng đã trình bày tham luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hoá của dân tộc.

PV


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2920
ácdscv