Loading...
Skip to main content

Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên

(30/11/2021 08:19)

Ngày 29/11, TANDTC tổ chức Hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên, để tạo nền tảng pháp lý cho đề xuất Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên trong thời gian tới.

image

PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh án TANDTC phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Chánh án TANDTC và TS. Nguyễn Trí Tuệ, PCA TANDTC dự và đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện các ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành ở trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Đại học Luật Hà Nội…

Về phía các tổ chức quốc tế, đại sứ quán tại VN tham trực tiếp và trực tuyến tại 04 điểm cầu (Nhật Bản, Australia, Mỹ, Thái Lan); ông Edagawa Mitsushi, Chuyên gia JICA tại VN; bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICCEF tại Việt Nam; ông Jonathan Gandomi, Điều phối viên Chương trình Thực thi Pháp luật và Tư pháp Hình sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC cho biết, trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc củng cố hệ thống tư pháp người chưa thành niên, và có nhiều quy định đặc biệt dành cho người chưa thành niên theo các luật điều chỉnh hệ thống tư pháp hành chính và hình sự. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có một luật toàn diện, chuyên biệt để tạo nền tảng vững chắc cho một hệ thống tư pháp vị thành niên riêng và khác biệt. Thay vào đó, các biện pháp xử lý đặc biệt đối với người chưa thành niên (hành chính và hình sự) vẫn nằm rải rác ở nhiều luật và văn bản dưới luật, dẫn đến sự phân tán và thách thức trong việc thực thi hiệu lực và hiệu quả. Việc đưa ra một luật mới để hợp nhất và thay thế tất cả các quy định pháp luật hiện hành về tư pháp người chưa thành niên sẽ giải quyết được tình trạng manh mún này.

Ở bình diện quốc tế, qua nghiên cứu cho thấy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có hệ thống pháp luật về người chưa thành niên. Tùy từng quốc gia mà hệ thống pháp luật này có sự khác nhau. Pháp luật về người chưa thành niên được thể hiện theo hai hình thức cơ bản:

Một là, theo truyền thống, nhiều quốc gia giải quyết các quyền của người chưa thành niên trong hệ thống tư pháp bằng cách quy định một chương riêng về xử lý người chưa thành niên trong Bộ luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cách tiếp cận này không hiệu quả vì nó chỉ mang lại những sửa đổi nhỏ đối với các hệ thống và quy trình được thiết kế chủ yếu cho người lớn.

Hai là, các quốc gia đạt được nhiều tiến bộ nhất trong việc củng cố hệ thống tư pháp cho người chưa thành niên và cũng là xu hướng phổ biến hiện nay là ban hành một đạo luật toàn diện về tư pháp cho người chưa thành niên (22 quốc gia và vùng lãnh thổ). Được biết mới đây nhất, tại Pháp đã ban hành Bộ luật tư pháp Hình sự cho trẻ em vị thành niên có hiệu lực từ ngày 30/9/2021.

image

Toàn cảnh Hội thảo

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tham gia nhiều văn kiện quốc tế về quyền trẻ em, để từng bước thực hiện những cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn bảo vệ trẻ em trong nước, phù hợp với xu hướng phát triển chung và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế thì việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật tư pháp người chưa thành niên cũng là một trong những nhiệm vụ cần hướng đến trong thời gian tới.

Thời gian vừa qua, TANDTC đã nghiên cứu chế định này, đến nay bước đầu đã dự thảo được đề cương “Luật Tư pháp người chưa thành niên”. Tuy nhiên, để dự thảo phù hợp với pháp luật Việt Nam và chuẩn mực quốc tế, TANDTC tổ chức Hội thảo “Tham vấn kinh nghiệm quốc tế về tư pháp người chưa thành niên”. Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, các ý kiến góp ý của các chuyên gia là nguồn tư liệu quan trọng cho TANDTC trong quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên vào năm 2022.

Đồng phát biểu khai mạc, ông Edagawa Mitsushi, Chuyên gia JICA nhấn mạnh, việc xây dựng một Luật Tư pháp người chưa thành niên riêng biệt mà phía TANDTC Việt Nam dự thảo luật là một bước tiến quan trọng và là một giải pháp hết sức hiệu quả để có thể đảm bảo được những quyền lợi của người chưa thành niên. Hội thảo này là một cơ hội để cho các chuyên quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời giúp cho phía Việt Nam hoàn thiện dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, để đảm bảo tính hiệu quả của văn bản pháp luật này trước khi được thông qua trong thời gian tới.

Phân tích về sự phát triển và nhận thức của trẻ chưa thành niên, bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICCEF tại Việt Nam chia sẻ, Công ước về quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu các quốc gia thành viên sẽ phải thành lập một hệ thống tư pháp riêng biệt dành cho người chưa thành niên mà trong đó giới thiệu những quy định đặc biệt có cách tiếp cận phù hợp với sự phát triển của những người chưa thành niên khi vi phạm pháp luật.

Tại Hội thảo, để có cơ sở góp ý đề xuất dự thảo Luật phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, cũng như để các cơ quan, tổ chức Quốc tế góp ý phù hợp với thông lệ quốc tế, đại diện Vụ Pháp chế và