Loading...
Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

(09/01/2022 16:20)

Sáng 09/01, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Quốc Cường, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã nhấn mạnh Chiến lược cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương Đề án hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó có cải cách tư pháp. Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục cải cách tư pháp mà cốt lõi là cải cách tổ chức và hoạt động của Tòa án. Ban cán sự đảng cũng đã nghiên cứu cơ bản Đề án này, sẽ tổ chức các cuộc Hội thảo và báo cáo Bộ Chính trị.

image

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị

Trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, năm 2021, các Tòa án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chịu tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19. Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng công tác xét xử, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong năm 2021, các Tòa án đã thụ lý 537.577 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt tỷ lệ 81,2%); số vụ việc đã thụ lý giảm 64.675 vụ việc, đã giải quyết giảm 107.944 vụ việc nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa, phiên họp theo kế hoạch. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Tòa án là 0,81% (giảm 0,25%), đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và Tòa án đề ra.

image

Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 của các Tòa án

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật. Các Tòa án đã thụ lý sơ thẩm 2.880 vụ, với 6.124 bị cáo phạm các tội kinh tế, tham nhũng; đã xét xử 2.263 vụ, với 4.125 bị cáo. Áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện, được dư luận xã hội rất quan tâm.

Về giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các Tòa án chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, góp phần củng cố mối đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

image

Phó Chánh án Nguyễn Văn Du quán triệt nội dung phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cùng với công tác giải quyết, xét xử các loại án, Tòa án nhân dân còn triển khai thực hiện tốt nhiều mặt công tác khác như:Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng và kiểm tra công tác chuyên môn; công tác xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Tòa án các cấp; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất; công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, công khai, minh bạch hoạt động của Tòa án và ứng dụng công nghệ thông tin; công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động xã hội…

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cho biết, Tòa án các cấp sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp;thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao đã đề ra; tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; hoàn thành các dự án luật được Quốc hội giao; làm tốt công tác tổng kết thực tiễn xét xử, phát triển án lệ và giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ; triển khai nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách tư pháp trong Tòa án nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền; rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn các đầu mối bên trong của Tòa án nhân dân các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Tòa án điện tử; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của Tòa án; làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe tinh thần cốt lõi của nhiệm vụ cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới của Tòa án nhân dân, đặc biệt là 09 nhiệm vụ, giải pháp cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân,gồm:Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan tư pháp và tiến trình cải cách tư pháp; xây dựng Cơ quan tư pháp vì nhân dân, phục vụ nhân dân, để nhân dân cảm thụ được công bằng, lẽ phải và tin tưởng tư pháp; tăng cường sự giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân; xác định đầy đủ và khoa học về nội hàm quyền tư pháp, đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp và chủ thể thực hiện quyền tư pháp;hoàn thiện về tổ chức của Cơ quan tư pháp; đổi mới hoạt động của cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng cán bộ Tòa án, đặc biệt là chức danh tư pháp, đảm bảo số lượng cần thiết tối thiểu, có cơ cấu các chức danh tư pháp hợp lý, chế độ chính sách của đảng đặc thù; tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm nguồn lực để xây dựng Tòa án chính quy, hiện đại, hoạt động hiệu quả; xây dựng Tòa án điện tử tiến tới Tòa án số ở Việt Nam;tăng cường hợp tác quốc tế.

image

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

Tại Hội nghị, những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật trong năm công tác 2021 của hệ thống Tòa án nhân dân đã được thể hiện một cách sinh động, giàu hình ảnh thông qua Video clip về “10 sự kiện tiêu biểu của hệ thống Tòa án nhân dân năm 2021”. Các đại biểu còn được nghe nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã trình bày dự thảo Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về công tác Tòa án năm 2022; Báo cáo chuyên đề về khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của các Tòa án nhân dân năm 2021, Báo cáo sơ kết triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án…

Theo chương trình Hội nghị, buổi chiều, các đại biểu sẽ phát biểu tham luận, thảo luận về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Sáng ngày 10/01, Hội nghị sẽ triển khai công tác tổ chức, cán bộ và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 của các Tòa án nhân dân.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1576
Up to Top