Loading...
Skip to main content

TAND hai cấp tỉnh Long An triển khai công tác năm 2022

(15/01/2022 20:32)

Ngày 14/1, TAND hai cấp tỉnh Long An tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2022. Ông Trần Văn Cò, Thẩm phán TAND tối cao đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An; lãnh đạo TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo, thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Long An và các ban ngành tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, ngay từ đầu năm TAND hai cấp tỉnh đã phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, trách nhiệm, vì công lý”, mục tiêu nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết, xét xử các loại án và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2021.

image

Thẩm phán TAND tối cao Trần Văn Văn Cò trao cờ thi đua TAND

TAND hai cấp tỉnh đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với tổ chức phát động thi đua theo đợt, chuyên đề, TAND tỉnh đã phát động 02 đợt thi đua ngắn hạn và 05 phong trào thi đua theo chuyên đề với mục tiêu đẩy mạnh công tác giải quyết, nâng cao chất lượng xét xử các loại án; đảm bảo 100% các bản án, quyết định được ban hành trong thời hạn luật định; 100% bản án, quyết định có hiệu lực và có đủ điều kiện đăng lên Cổng thông tin điện tử TAND đúng thời hạn; không để án quá hạn luật định; đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng lề lối, phương pháp làm việc khoa học.. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên và Ban khuyến học đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết; tích cực tham gia đóng góp các loại quỹ do TAND tối cao, địa phương phát động.

Tòa án hai cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc 14 nhóm giải pháp của TAND tối cao về nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp. Ban cán sự đảng TAND tỉnh đã tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác của Tòa án hai cấp tỉnh. Đặc biệt, đã triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã giảm một phần số lượng công việc cho Tòa án, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tập huấn cho HTND; khuyến khích cán bộ công chức trong hệ thống Tòa án hai cấp tự học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ thông qua hoạt động rút kinh nghiệm công tác xét xử. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, nhất là đối với các chức danh tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Tòa án.

Về kết quả công tác chuyên môn năm 2021, TAND hai cấp thụ lý 12.718 vụ án các loại, giải quyết 9.117 vụ, đạt tỉ lệ 71,69%; so cùng kỳ thụ lý giảm 3.119 vụ, giải quyết giảm 5.176 vụ. Hòa giải, đối thoại thành 5.069 vụ, chiếm tỉ lệ 62,36% trên tổng số các vụ việc dân sự và hành chính sơ thẩm đã giải quyết, so cùng kỳ giảm 819 vụ. Số aán bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỉ lệ 0,2% trên tổng số án giải quyết, so cùng kỳ giảm 0,13%. Bình quân mỗi Thẩm phán thụ lý 8,55 vụ/tháng, giải quyết 6,13 vụ/tháng.

Năm 2022, TAND hai cấp tỉnh Long An tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, đồng thời tiếp tục tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để góp phần giảm áp lực công việc của các Tòa án. Bảo đảm xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự.

image

Trao danh hiệu Thẩm phán giỏi

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện tốt Quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức TAND. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của TAND tối cao việc ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử về tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến. Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hóa phong trào thi đua “Vì công lý” do TAND tối cao và Cụm V phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Cò, Thẩm phán TAND tối cao đánh giá, năm 2021 mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh covid – 19 nhưng dưới sự lãnh đạo của TAND tối cao, Tỉnh ủy, sự cố gắng của CBCC TAND hai cấp tỉnh đã vượt lên khó khăn, đạt được nhiều thành tích đáng kể. Trong công tác xét xử, đã trú trọng việc tăng cường tranh tụng tại phiên tòa nên chất lượng xét xử được đảm bảo, tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Công tác xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện có trường hợp nào xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính được trú trọng. Ngoài ra, TAND hai cấp tỉnh đã thực hiện tốt công tác cán bộ, thực hiện cải cách tư pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động TAND hai cấp tỉnh Long An còn một số tồn tại, hạn chế như: án quá hạn chưa được giải quyết dứt điểm, tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan tuy có giảm nhưng cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ đối thoại thành hành chính còn thấp. Đây là những vấn đề mà TAND hai cấp tỉnh cần nghiêm túc đáng giá, xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục.

Năm 2022, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND hai cấp tỉnh Long An cần tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong toàn thể CBCC và người lao động. Chủ động nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2022; Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong năm 2021; tập trung đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Thường xuyên thực hiện tốt việc rút kinh nghiệm công tác xét xử. Kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; Tập trung công tác xây dựng Đảng, kiện toàn đội ngũ CBCC; Xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh; Đề cao và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp của TAND tối cao; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh công tác hòa giải, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng như nhiệm vụ xét xử, có ý nghĩa rất lớn đối với Tòa án và xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật để tổ chức phiên tòa trực tuyến, đảm bảo rút ngắn thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho bị can, bị cáo, đương sự khi tham gia phiên tòa. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua.

Hội nghị đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tổ chức Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh; bà Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện Đức Hòa; ông Lưu Văn Uẩn, Chánh Văn phòng TAND tỉnh; ông Trần Văn Khánh, Phó Chánh án TAND huyện Tân Thạnh. Cờ thi đua TAND cho TAND thành phố Tân An, TAND huyện Đức Huệ. Trao danh hiệu Thẩm phán mẫu mực năm 2021 cho Thẩm phán Trần Thị Kim Thảnh, Chánh án TAND huyện Đức Hòa. Trao danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2021 cho bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Thẩm phán trung cấp, Chánh án TAND thành phố Tân An; ông Trần Quốc Khánh, Thẩm phán trung cấp, Chánh tòa Tòa Hành chính TAND tỉnh; bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Thẩm phán sơ cấp, TAND huyện Châu Thành.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1552
Up to Top