Loading...
Skip to main content

Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao

(14/01/2022 14:48)

Sau gần 3 tháng nỗ lực triển khai xây dựng, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao; sự nỗ lực, quyết tâm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học và sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, ban ngành hữu quan, Trung tâm Tư liệu-Thư viện Tòa án nhân dân tối cao đã từng bước hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 08/1/2022.

Sáng ngày 08/01, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao.

Thông tin, tư liệu và thư viện là một phần quan trọng trong hệ thống văn hóa, giáo dục, khoa học. Thông tin, tư liệu và thư viện sẽ cung cấp tri thức để phát triển con người về chất một cách lý tưởng nhất và thư viện là nơi hội tụ thông tin, tư liệu phong phú của cộng đồng nhân loại để phục vụ trao đổi, chuyển giao thông tin, tri thức của mỗi quốc gia dân tộc và nhân loại, là nơi cấp “vốn văn hóa” cho sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia dân tộc.

image

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao thăm quan
Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao

Với vai trò, ý nghĩa đó, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định thành lập và phát triển Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao trở thành trung tâm tri thức về khoa học tư pháp, xứng tầm với vị thế, vai trò của Tòa án nhân dân trong công cuộc đổi mới, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao được bố trí tại tại tầng 1, trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, số 43 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, được hoạt động theo phương thức truyền thống và phương thức Thư viện số.

image

Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, tập thể lãnh đạo Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học
và Thư viện Quốc gia Việt Nam thăm quan Trung tâm Tư liệu - Thư viện

Quy mô của Trung tâm trong thời gian tới sẽ có khoảng 50.000 cuốn sách với 10.000 đầu sách; các đầu sách bao gồm hệ thống hóa các Văn kiện Đại hội Đảng, Hiến pháp, các bộ luật, luật qua các thời kỳ trong và ngoài nước, các văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, tài liệu tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, công văn nghiệp vụ; các sách so sánh, chỉ dẫn, bình luận, nghiên cứu pháp luật chuyên khảo của các tác giả, nhà xuất bản có uy tín. Ngoài ra, Trung tâm sẽ tập hợp các Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán, các Đề tài, Đề án khoa học của Tòa án nhân dân tối cao từ trước đến nay; các luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ luật học của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức công tác tại Tòa án; các tạp chí chuyên ngành luật; giáo trình của các cơ sở đào tạo luật... Bên cạnh đó, để giúp cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, Trung tâm cũng sẽ trang bị một số đầu sách về văn học, nghệ thuật, đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội.

image

Cán bộ, công chức nghiên cứu, học tập tại Trung tâm

Ngoài phương thức thư viện truyền thống, Trung tâm còn được thiết kế, hoạt động với phương thức số hóa. Thư viện số là một bộ phận cấu thành Trung tâm, có tài nguyên thông tin được xử lý, lưu giữ dưới dạng số mà người sử dụng có thể truy cập, khai thác thông tin qua thiết bị điện tử và không gian mạng. Nội dung gồm các sách và tư liệu được số hóa; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới. Thư viện số sẽ phục vụ tại chỗ hoặc từ xa cho Lãnh đạo, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống. Thư viện số được xây dựng bằng phần mềm và trang web chuyên nghiệp, được liên kết với Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin công bố bản án, quyết định của Tòa án và Trang tin điện tử về án lệ của Tòa án nhân dân tối cao…

Trong tương lai, Thư viện số sẽ được liên thông với các thư viện số trong và ngoài nước như Thư viện Quốc hội Việt Nam, Thư viện Quốc gia…để chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin, tư liệu.

image

image

image

image

Một số hình ảnh về Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao

Trung tâm Tư liệu - Thư viện Tòa án nhân dân tối cao được thành lập để tập trung thực hiện một số mục tiêu lớn: tăng cường vai trò là trung tâm tri thức khoa học tư pháp để hỗ trợ Tòa án trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện quyền tư pháp duy nhất. Theo đó, theo thời gian quy mô của Trung tâm dự kiến sẽ được nâng cao, ngang tầm với nhiệm vụ. Mở rộng mối quan hệ hợp tác với các thư viện trong và ngoài nước, với các cơ quan nghiên cứu, các trung tâm lưu trữ để tận dụng nguồn tài nguyên tri thức phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tòa án. Nghiên cứu, biên soạn, phát hành các ấn phẩm chuyên ngành về hoạt động xét xử của Tòa án.

Trung tâm Tư liệu-Thư viện Tòa án nhân dân tối cao là trung tâm tư liệu, thư viện chuyên ngành với nguồn tài nguyên thông tin chuyên sâu về Tòa án và pháp luật; sẽ cung cấp thông tin, tài liệu nghiên cứu một cách đầy đủ, tin cậy, kịp thời, chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ nhu cầu thông tin của các Tòa án, các đơn vị cũng như nhu cầu học tập, nghiên cứu của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm góp phần bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án nhân dân các cấp.

Nguyên Anh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 972
Up to Top