Skip to main content

TAND thành phố Nam Định: Lá cờ đầu của ngành Tòa án Nam Định

(23/01/2022 14:04)

Là đơn vị được đánh giá cao trong hệ thống Tòa án Nam Định, thời gian qua, tập thể và lãnh đạo TAND thành phố Nam Định không ngừng phấn đấu, nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả công tác xét xử, giải quyết các loại án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của ngành Tòa án.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước, cấp ủy, lãnh đạo TAND thành phố Nam Định đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và triển khai đồng bộ các giải pháp đột pháp, các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chánh án TAND thành phố Nam Định cho biết, trong năm 2021, mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với TAND thành phố Nam Định là rất nặng nề, đồng thời gặp nhiều khó khăn khách quan, nhưng với việc đề ra nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả, sát với thực tế, nên hoạt động của TAND thành phố Nam Định tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác.

Đặc biệt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án đã có những tiến bộ cả về tiến độ và chất lượng giải quyết. Kỷ cương, kỷ luật công vụ được tăng cường; công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp và tăng cường ứng dụng CNTT được quan tâm thực hiện. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp được thực hiện có hiệu quả, qua đó các hoạt động của Tòa án ngày càng được công khai, minh bạch.

image

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chánh án TAND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Theo đó, trong năm 2021 TAND thành phố Nam Định đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm, cụ thể: Công tác thụ lý, giải quyết và xét xử các loại vụ, việc đạt 98,5%; thực hiện tốt công tác hòa giải, đối thoại, công bố bản án và phiên tòa rút kinh nghiệm; ra quyết định thi hành án đối với 387 bị án đúng quy định pháp luật; ngoài ra, trong năm các mặt công tác như: công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác Hội thẩm nhân dân; công tác hành chính - tư pháp; công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơ quan; công tác ứng dụng CNTT; công tác xây dựng hệ thống TAND… đều được đơn vị thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Nhìn chung công tác xét xử các loại án trong năm 2021 đã đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa hình sự, dân sự đã đáp ứng tinh thần cải cách tư pháp.

Các vụ án hình sự đều được xét xử trong thời hạn luật định, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Trong năm 2021, số bị cáo được Tòa án cho hưởng án treo là 51 bị cáo, chiếm tỷ lệ 12%. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

Ngoài ra Tòa án đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát xác định 14 vụ án trọng điểm, xét xử lưu động 4 vụ án tại địa bàn nơi bị cáo cư trú góp phần tuyên truyền giáo dục tới quần chúng nhân dân. Việc trả hồ sơ cho Viện kiểm sát yêu cầu điều tra bổ sung đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật.

image

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị TAND thành phố Nam Định

Trong công tác giải quyết các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại về cơn bản đã hạn chế được tình trạng giải quyết kéo dài, gia hạn chuẩn bị xét xử. Tòa án đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đẩy mạnh tiến độ giải quyết, xét xử, đảm bảo không để án quá hạn theo quy định của pháp luật do nguyên nhân chủ quan; hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ pháp luật. Khắc phục triệt để các vi phạm trong quá trình thụ lý đơn khởi kiện, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử; xác định thiếu hoặc sai tư cách người tham gia tố tụng; không xem xét đầy đủ yêu cầu của đương sự hoặc giải quyết vượt quá yêu cầu; việc thu thập tài liệu, chứng cứ chưa đầy đủ; đánh giá chứng cứ thiếu khách quan, toàn diện; áp dụng pháp luật không đúng.

Cùng với đó, đơn vị đã làm tốt công tác hoà giải trong giải quyết các vụ việc dân sự theo Chỉ thị số 04 của Chánh án TANDTC để nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ việc dân sự. Vì vậy số vụ án hòa giải thành cao, đạt tỷ lệ 79% (đã tính cả các vụ việc theo Luật hòa giải, đối thoại) góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong nội bộ nhân dân, ổn định chính trị xã hội. Đồng thời kết quả giải quyết các vụ án đúng pháp luật đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên đương sự, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trong các vụ án hôn nhân gia đình.

Các hồ sơ xử lý hành chính đã được Tòa án khẩn trương nghiên cứu, xem xét thận trọng và phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn để mở phiên họp giải quyết nhanh chóng, trong thời hạn luật định.

Chất lượng bản án, quyết định của Tòa án được nâng cao, đảm bảo đúng pháp luật, chặt chẽ, rõ ràng, khả thi. Chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và các cơ quan hữu quan. Hầu như không có các bản án, quyết định tuyên không rõ, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đều cơ bản được công khai trên cổng thông tin điện tử của TANDTC. Các thủ tục hành chính tư pháp đã được cải cách, tạo thuận lợi cho nhân dân khi đến Tòa án làm việc.

Thực hiện quy định của TANDTC về việc mỗi Thẩm phán phải đăng ký và thực hiện ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Năm 2021 TAND thành phố Nam Định đã tổ chức được 24 phiên tòa rút kinh nghiệm, giúp các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị xét xử, cũng như khi điều hành phiên tòa. Thông qua hoạt động rút kinh nghiệm sau phiên tòa, Thẩm phán và những người tham gia sẽ được học hỏi để nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống và điều hành phiên tòa, cũng như trình độ nhận thức và áp dụng pháp luật.

Bên cạnh đó, TAND thành phố Nam Định cũng rất chú trọng đến các hoạt động công tác khác như: Công tác lãnh đạo về chính trị tư tưởng; giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ công chức và người lao động…

Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện về mọi mặt

Theo Chánh án Nguyễn Anh Dũng, để đơn vị đạt được những thành tích nổi bật nêu trên trong nhiều năm qua là, bên cạnh sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Tòa án cấp trên và cấp ủy địa phương, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, thì sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, quyết làm của người lao động đơn vị là nguyên nhân quan trọng tác động trực tiếp đến chất lượng và tiến độ công việc của đơn vị.

image

Thẩm phán TANDTC Ngô Tiến Hùng, trao tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi” cho Chánh án Nguyễn Anh Dũng

Nhấn mạnh về những phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Chánh án Nguyễn Anh Dũng cho biết, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và tình hình nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong năm 2022, TAND thành phố Nam Định tiếp tục trung vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp ủy Đảng cũng như nhiệm vụ chỉ tiêu công tác của Hệ thống TAND.

Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự và công tác đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật hòa giải, đối thoại, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hòa giải, đối thoại của TANDTC đã đề ra;

Xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện về mọi mặt; luôn đạt và vượt chỉ tiêu thi đua của Hệ thống Tòa án nhân dân, phong trào thi đua khác tại địa phương gắn với thực hiện chủ đề năm công tác của TADNTC;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên cổng thông tin điện tử của TAND; Làm tốt công tác xây dựng Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và của TAND về chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

Năm 2021, TAND thành phố Nam Định đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao và được đánh giá là đơn vị dẫn đầu của ngành Tòa án tỉnh Nam Định. Đơn vị vinh dự được nhận Cờ của ngành.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 84
ácdscv